Dit bestand bevat cijfers over het vóórkomen van een selectie van 76 aandoeningen.

De data in dit bestand zijn gebruikt voor de op VZinfo.nl gepresenteerde ranglijst van aandoeningen op basis van vóórkomen in 2018.

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van zorgregistraties en bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in het kader van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV).