Algemeen

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van vóórkomen 2018 over en ga naar de datatabel

Bron:  Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

  • De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit zorgregistraties en bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Nek- en rugklachten komen het meest voor

In 2018 kwamen nek- en rugklachten het meest voor in Nederland, gevolgd infecties van de bovenste luchtwegen. De ranglijst is gemaakt op basis van cijfers afkomstig van zorgregistraties. De gehanteerde maat voor het voorkomen van een aandoening verschilt per aandoening. Voor chronische aandoeningen en langdurige aandoeningen is de jaar- of zorgprevalentie als maat gebruikt. Voor acute en minder langdurige aandoeningen, zoals infectieziekten en letsels, is het aantal nieuwe gevallen per jaar als maat genomen.

Sterkste toename voor artrose als gevolg van vergrijzing

Naar verwachting zal het absoluut aantal mensen met artrose, gezichtsstoornissen en diabetes het meest toenemen in de periode 2018-2040. Deze ziekten komen vooral bij oudere mensen voor, waardoor vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal mensen met deze ziekten leidt. Bij artrose wordt de verwachte toename mede veroorzaakt door het voortzetten van een stijgende historische trend in het vóórkomen, die mogelijk is te verklaren door een toename van overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) in de bevolking.
De prognose is gemaakt in het kader van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), en gaat uit van het voortzetten van de historische trends zonder dat er nieuw beleid wordt ingezet. In de projecties is rekening gehouden met toekomstige groei van de bevolkingsomvang en veranderingen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking (vergrijzing).

Cijfers uit zorgregistraties leiden mogelijk tot onderschatting

Cijfers uit zorgregistraties kunnen het vóórkomen van een aandoening in de bevolking onderschatten. In zorgregistraties worden alleen die personen met een aandoening meegeteld, die in het zorgcircuit bekend zijn met de betreffende aandoening.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 76 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van vóórkomen. Deze aandoeningen staan in onderstaande tabel en in het bestand:

 
Tabel: Ranglijst selectie van aandoeningen op basis van vóórkomen 2018
Rangnummer Aandoening Aantal Maat
1 Nek- en rugklachten 2.064.900 jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)
2 Infecties van de bovenste luchtwegen 2.056.200 aantal nieuwe gevallen
3 Artrose 1.467.200 jaarprevalentie
4 Angststoornissen 1.367.300 jaarprevalentie
5 Diabetes mellitus 1.186.400 jaarprevalentie
6 Gezichtsstoornissen 1.004.700 jaarprevalentie
7 Contacteczeem 925.000 jaarprevalentie
8 Gehoorstoornissen 799.600 jaarprevalentie
9 Stemmingsstoornissen 787.900 jaarprevalentie
10 Coronaire hartziekten 778.900 jaarprevalentie
11 Schildklierziekten 649.800 jaarprevalentie
12 Astma 636.200 zorgprevalentie
13 Infecties van het maagdarmkanaal 622.000 aantal nieuwe gevallen
14 COPD 613.800 jaarprevalentie
15 Infecties van de onderste luchtwegen 577.400 aantal nieuwe gevallen
16 Letsel door privé-, arbeids- en sportongevallen 524.900 aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken
17 Verstandelijke beperking 506.900 jaarprevalentie
18 Jicht 505.400 jaarprevalentie
19 Beroerte 496.300 jaarprevalentie
20 Osteoporose 495.900 jaarprevalentie
21 Hartritmestoornissen 428.700 jaarprevalentie
22 Constitutioneel eczeem 423.200 zorgprevalentie
23 Influenza 400.000 aantal nieuwe gevallen
24 Migraine 275.500 jaarprevalentie
25 Overspannenheid en burn-out 263.500 jaarprevalentie
26 Reumatoïde artritis (RA) 258.600 jaarprevalentie
27 Hartfalen 242.300 jaarprevalentie
28 Persoonlijkheidsstoornissen 239.800 jaarprevalentie
29 ADHD 209.000 jaarprevalentie
30 Epilepsie 203.600 jaarprevalentie
31 Dementie 184.500 jaarprevalentie
32 Gedragsstoornissen 173.700 jaarprevalentie
33 Borstkanker 135.400 10-jaarsprevalentie
34 Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen 127.700 jaarprevalentie
35 Letsel door vervoersongeval 123.500 aantal SEH-bezoeken
36 Aandoeningen gerelateerd aan alcohol 118.900 jaarprevalentie
37 Huidkanker 107.600 10-jaarsprevalentie
38 Prostaatkanker 85.300 10-jaarsprevalentie
39 Dikkedarmkanker 80.500 10-jaarsprevalentie
40 Autisme 79.700 jaarprevalentie
41 Aandoeningen gerelateerd aan drugs 75.900 jaarprevalentie
42 Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel 75.000 jaarprevalentie
43 Schizofrenie 57.600 jaarprevalentie
44 Ziekte van Parkinson 52.200 jaarprevalentie
45 Multiple sclerose (MS) 34.700 jaarprevalentie
46 Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma 28.000 jaarprevalentie
47 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 26.900 10-jaarsprevalentie
48 Aids en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie 26.400 jaarprevalentie
49 Longkanker 25.400 10-jaarsprevalentie
50 Laag geboortegewicht 22.200 jaarprevalentie
51 Zelftoegebracht letsel 16.200 aantal SEH-bezoeken
52 Letsel als gevolg van geweld 16.000 aantal SEH-bezoeken
53 Leukemie 14.600 10-jaarsprevalentie
54 Baarmoederlichaamkanker 13.900 10-jaarsprevalentie
55 Nierkanker 13.100 10-jaarsprevalentie
56 Mondholtekanker 7.200 10-jaarsprevalentie
57 Zaadbalkanker 6.900 10-jaarsprevalentie
58 Plasmacelkanker 5.900 10-jaarsprevalentie
59 Slokdarmkanker 5.800 10-jaarsprevalentie
60 Ovariumkanker 5.500 10-jaarsprevalentie
61 Baarmoederhalskanker 5.200 10-jaarsprevalentie
62 Schildklierkanker 5.100 10-jaarsprevalentie
63 Strottenhoofdkanker 4.200 10-jaarsprevalentie
64 Keelholtekanker 4.200 10-jaarsprevalentie
65 Blaaskanker 4.100 10-jaarsprevalentie
66 Hodgkin lymfoom 3.700 10-jaarsprevalentie
67 Maagkanker 3.700 10-jaarsprevalentie
68 Soft Tissue Sarcoma 3.200 10-jaarsprevalentie
69 Hersenkanker 3.100 10-jaarsprevalentie
70 Pancreaskanker 1.960 10-jaarsprevalentie
71 Kanker van de urinewegen 1.750 10-jaarsprevalentie
72 Leverkanker 1.520 10-jaarsprevalentie
73 Galblaaskanker 1.420 10-jaarsprevalentie
74 Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) 900 aantal nieuwe gevallen
75 Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten 790 10-jaarsprevalentie
76 Mesothelioom 670 10-jaarsprevalentie

  • H.B.M. Hilderink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)