Gepest worden via internet naar regio

In Nederland is 5,1% van de jongeren in de afgelopen drie maanden gepest via internet (cyberpesten). Per regio varieert het percentage van 3,6 tot 6,5%. Van de jongeren is gemiddeld 1,0% afgelopen drie maanden wekelijks gepest via internet. Cyberpesten is het pesten via internet, social media of mobiele telefoon. Het gaat om pesten op een manier die de ander niet leuk vindt (iemand uitschelden op social media; iemand bedreigen op social media; gemene roddels over iemand online verspreiden; vervelende foto’s of filmpjes van iemand verspreiden). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gepest worden via internet naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio's voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


Gepest worden op school naar regio

In Nederland is 8,4% van de jongeren in de afgelopen drie maanden op school gepest. Per regio varieert het percentage van 6,9 tot 10,9%. Van de jongeren is gemiddeld 2,4% afgelopen drie maanden wekelijks gepest. Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Met pesten wordt hier bedoeld dat een persoon door anderen wordt getreiterd op een manier die deze persoon echt niet leuk vindt. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Gepest worden op school naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


Ander gepest via internet naar regio

In Nederland heeft gemiddeld 3,0% van de jongeren in de afgelopen drie maanden een ander gepest via internet (cyberpesten). Per regio varieert het percentage van 2,2 tot 4,3%. Van de jongeren heeft 0,7% in de afgelopen drie maanden wekelijks een ander via internet gepest. Cyberpesten is het pesten via internet, social media of mobiele telefoon. Het gaat om pesten op een manier die de ander niet leuk vindt (iemand uitschelden op social media; iemand bedreigen op social media; gemene roddels over iemand online verspreiden; vervelende foto’s of filmpjes van iemand verspreiden). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ander gepest via internet naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


Ander gepest op school naar regio

In Nederland heeft gemiddeld 4,1% van de jongeren in de afgelopen drie maanden een ander gepest op school. Per regio varieert het percentage van 3,2 tot 6,0%. Van de jongeren heeft 0,9% in de afgelopen drie maanden wekelijks een ander gepest. Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Met een ander pesten wordt hier bedoeld dat een jongere zelf iemand pest of treitert op een manier dat een persoon dit echt niet leuk vindt. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ander gepest op school naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


Psychosociale gezondheid naar regio

In Nederland heeft 24,6% van de jongeren een slechte psychosociale gezondheid: zij scoren op de SDQ Strength and Difficulties Questionnaire. (Strength and Difficulties Questionnaire.) vragenlijst (over sterke kanten en moeilijkheden) in de categorieën ‘grensgebied’ en 'afwijkend'. Per regio varieert het percentage van 21,4 tot 28,9%. De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) is bedoeld om kinderen met een hoog risico op psychosociale problemen te identificeren. De vragenlijst bevat in totaal 25 stellingen die betrekking hebben op de volgende 5 subschalen: hyperactivitiet/aandachtstekort, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en prosociaal gedrag. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Psychosociale gezondheid naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


Geluk naar regio

In Nederland geeft 83,7% van de jongeren aan zich meestal gelukkig of zeer gelukkig te voelen. Per regio varieert het percentage van 78,7 tot 87,9%. Op basis van een schaal van 1 tot 5 gemeten doormiddel van smiley's, waar een score 4 en 5 (zeer) gelukkig betekent. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Geluk naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


Weerbaarheid naar regio

In Nederland is 90,4% van de jongeren voldoende weerbaar. Per regio varieert het percentage van 88,2 tot 92,8%. Weerbaarheid is gemeten met stellingen over ‘opkomen voor jezelf’ en het maken van keuzes (zoals over pesten, kleding, uitgaan, roken, alcoholgebruik, seksualiteit) waarop de jongeren konden aangeven in hoeverre ze het ermee eens waren. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Weerbaarheid naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


Stress naar regio

In Nederland voelt 44,5% van de jongeren zich (zeer) vaak gestresst door één of meer factoren. Per regio varieert het percentage van 39,3 tot 50,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.
Stress is gemeten met een vraag over hoe vaak jongeren stress voelen. Hierbij is gevraagd naar verschillende situaties, zoals:

  • school of huiswerk (33,0%)
  • situatie thuis (zoals zorgen, problemen of ruzies thuis) (8,4%)
  • eigen problemen (zoals gezondheid, ruzies met andere jongeren, geheimen, of schulden) (11,6%)
  • wat anderen van hem/haar vinden (13,0%)
  • door alles wat ze moeten doen (school, huiswerk, social media, bijbaantje, sporten etc.) (23,2%)

Stress naar gemeente

In 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s waren voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Meer informatie


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)