Percentage van de bevolking dat afziet van tandheelkundige zorg die dringend nodig was, vanwege de kosten

Indicatorwaarde

Percentage

0,3

Verslagjaar: 2023

Trend

3-jarige trend
2021   
2023

Stijgende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Deze indicator geeft een indruk van de (financiële) toegankelijkheid van tandheelkundige zorg. Tandheelkundige zorg is voor personen van 18 jaar en ouder niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en moet ofwel met een aanvullende verzekering óf uit eigen zak worden betaald. Deze indicator betreft mensen die noodzakelijke mondzorg vermijden vanwege financiële redenen: zij kunnen zich geen mondzorg veroorloven omdat ze niet aanvullend verzekerd zijn voor kosten van mondzorg, en geen financiële middelen hebben om de kosten zelf te kunnen betalen. Het uitstellen of mijden van noodzakelijke mondzorg geeft een grote kans op blijvende schade van de mondgezondheid (Begovic et al. 2023Begovic, S. , van der Heijden, G., Listl, S., Ongewenste mijding van mondzorg - financiële drempels in de toegankelijkheid van mondzorg (2023)). 

Internationaal

Sla de grafiek Afzien van tandheelkundige zorg die (dringend) nodig was vanwege de kosten, 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: EU-SILCEurostat

Elk land gebruikt een vertaalde versie van de EU Europese unie (Europese unie)-SILC enquête, er zijn daarom verschillen in de vertaling van de vraag die gebruikt is voor deze indicator. De vertaling van de vraag die is gebruikt voor deze indicator is ruwweg op te delen in twee categorieën:
1.    Heeft u in de afgelopen 12 maanden afgezien van tandheelkundige zorg die dringend nodig was, omdat dit teveel geld kostte? 
2.    Heeft u in de afgelopen 12 maanden afgezien van tandheelkundige zorg die nodig was, omdat dit teveel geld kostte? 

 

Trend

Sla de grafiek Trend afzien van tandheelkundige zorg die dringend nodig was, vanwege de kosten over en ga naar de datatabel

Bron: EU-SILCEurostat

* Alle deelnemers aan de Nederlandse EU Europese unie (Europese unie)-SILC vragenlijst worden op basis van het besteedbaar inkomen verdeeld in 5 gelijke groepen (kwintielen, 20%) waarbij kwintiel 1 het laagste inkomen representeert.

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de bevolking dat afziet van tandheelkundige zorg die dringend nodig was, vanwege de kosten.

Bron

EurostatEU-SILC

Berekening

Teller: alle respondenten in de EU Europese unie (Europese unie)-SILC enquête van 16 jaar en ouder die aangaven in de afgelopen 12 maanden te hebben afgezien van tandheelkundige zorg die (dringend) nodig was, omdat dit teveel geld kostte.

Noemer: alle respondenten van 16 jaar en ouder. 

Toelichting bij de berekening

Voor de trend wordt een uitsplitsing gemaakt naar inkomenskwintielen. Hiervoor worden alle deelnemers aan de EU-SILC vragenlijst op basis van het besteedbaar inkomen verdeeld in 5 gelijke groepen (kwintielen, 20%) waarbij kwintiel 1 het laagste inkomen representeert. 

Interpretatie

Interpretatie indicator

Deze indicator geeft een indruk van de (financiële) toegankelijkheid van tandheelkundige zorg. Tandheelkundige zorg is voor personen van 18 jaar en ouder niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en moet ofwel met een aanvullende verzekering óf uit eigen zak worden betaald. Deze indicator betreft mensen die noodzakelijke mondzorg vermijden vanwege financiële redenen: zij kunnen zich geen mondzorg veroorloven omdat ze niet aanvullend verzekerd zijn voor kosten van mondzorg, en geen financiële middelen hebben om de kosten zelf te kunnen betalen. Het uitstellen of mijden van noodzakelijke mondzorg geeft een grote kans op blijvende schade van de mondgezondheid (Begovic et al. 2023Begovic, S. , van der Heijden, G., Listl, S., Ongewenste mijding van mondzorg - financiële drempels in de toegankelijkheid van mondzorg (2023)). 

Jaar

2023

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)