Aantal mensen met een zorgverzekering dat een betalingsachterstand heeft van minstens zes maanden voor de zorgpremie van de basisverzekering

Indicatorwaarde

Aantal personen

178.916

Peidatum: 31 december 2023 (voorlopig cijfer)

Trend

3-jarige trend
2021   
2023

Stijgende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Mensen die hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben (ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen), worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor) met een betalingsachterstand van de zorgpremie. Een betalingachterstand van de zorgpremie staat vaak niet op zichzelf, vaak gaat dit gepaard met andere schulden. 

Trend

Sla de grafiek Trend betalingsachterstand zorgpremie over en ga naar de datatabel

Bron: Zorginstituut Nederland/CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor) en Verzekerdenmonitor, aanvullende cijfers verkregen van CAK

* Het cijfer van 2023 is voorlopig.

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal mensen van 18 jaar en ouder met een zorgverzekering dat tenminste zes maanden de zorgpremie niet heeft betaald.

Bron

 Zorginstituut Nederland/CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor)

Berekening

Totaal aantal mensen met een regeling betalingsachterstand zorgpremie op peildatum 31 december

Interpretatie

Mensen die hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben (ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen), worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het CAK met een betalingsachterstand van de zorgpremie. Een betalingachterstand van de zorgpremie staat vaak niet op zichzelf, vaak gaat dit gepaard met andere schulden. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Er bestaat geen beleidsnorm voor het aantal mensen met een regeling betalingsachterstand zorgpremie, maar iedereen is wettelijk verplicht om een basis zorgverzekering te hebben. 

Meer informatie

Zorgverzekeraars kunnen verzekerden met een betalingsachterstand van zes of meer maanden zorgpremie aanmelden bij het CAK voor het bestuursrechtelijke premieregime (Regeling betalingsachterstand zorgpremie). Het CAK legt in dat geval een bestuursrechtelijke premie op en int deze. Mensen met een betalingsachterstand blijven verzekerd voor de basisverzekering die ze hebben afgesloten. Voor het verzekerd houden van mensen met een betalingsachterstand worden de zorgverzekeraars gecompenseerd zodra de betalingsachterstand meer dan zes maandpremies bedraagt. Meer informatie over het traject bij een betalingsachterstand zorgpremie is te vinden in de Verzekerdenmonitor en op de website van de Rijksoverheid

Jaar

2023

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)