Aantal mensen met een zorgverzekering dat tenminste zes maanden de premie voor de basisverzekering niet heeft betaald

Indicatorwaarde

Aantal personen

170.541

Peidatum: 31 december 2022

Trend

3-jarige trend
2020   
2022

Dalende trend; gunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

Mensen die hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben (ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen), worden door hun zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld. Wanbetaling van de zorgpremie staat vaak niet op zichzelf, vaak gaat dit gepaard met andere schulden. 

Trend

Sla de grafiek Trend wanbetalers zorgpremie over en ga naar de datatabel

Bron: Zorginstituut Nederland/CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor) en Verzekerdenmonitor, aanvullende cijfers verkregen van CAK

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Aantal mensen van 18 jaar en ouder met een zorgverzekering dat tenminste zes maanden de zorgpremie niet heeft betaald.

Bron

 Zorginstituut Nederland/CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor)

Berekening

Totaal aantal wanbetalers op peildatum 31 december

Interpretatie

Mensen die hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben (ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen), worden door hun zorgverzekeraar als wanbetaler aangemeld. Wanbetaling van de zorgpremie staat vaak niet op zichzelf, vaak gaat dit gepaard met andere schulden. 

Toelichting bij de referentiewaarde

Er bestaat geen beleidsnorm voor het aantal wanbetalers, maar iedereen is wettelijk verplicht om een basis zorgverzekering te hebben. 

Meer informatie Zorgverzekeraars kunnen verzekerden met een betalingsachterstand van zes of meer maanden zorgpremie aanmelden bij het CAK voor het bestuursrechtelijke premieregime (wanbetalersregeling). Het CAK legt in dat geval een bestuursrechtelijke premie op en int deze. Wanbetalers blijven verzekerd voor de basisverzekering die ze hebben afgesloten. Voor het verzekerd houden van de wanbetalers worden de zorgverzekeraars gecompenseerd zodra de betalingsachterstand meer dan zes maandpremies bedraagt. Meer informatie over het traject voor wanbetalers is te vinden in de Verzekerdenmonitor

Jaar

2022

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)