Percentage operaties aan heupfracturen dat uiterlijk de volgende kalenderdag is geopereerd 

Indicatorwaarde

Percentage

85,4

Verslagjaar: 2019

Trend

3-jarige trend
2017   
2019

Dalende trend; ongunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

De tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van de fractuur en de operatie is van invloed op de uitkomst van behandeling. Vroeg chirurgisch ingrijpen verlaagt mogelijk de kans op sterfte en complicaties, en leidt mogelijk tot een kortere opnameduur (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018)). Daarnaast verkort wachten op een operatie de periode met pijn en ongemak. In de richtlijn Beleid rondom spoedoperaties wordt aanbevolen om een heupfractuur tijdens de dag van de opname of tijdens de volgende kalenderdag na opname te opereren Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018).

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage operaties aan heupfracturen dat uiterlijk de volgende kalenderdag is geopereerd 

Bronnen

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)OECD Health Statistics

Berekening

Teller: Aantal patiënten van 65 jaar of ouder dat werd opgenomen in het ziekenhuis met een heupfractuur en dezelfde, of de daaropvolgende kalenderdag werd geopereerd.
Noemer: aantal patiënten van 65 jaar of ouder dat werd opgenomen in het ziekenhuis met een heupfractuur, en daaraan werd geopereerd.

Interpretatie

De tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van de fractuur en de operatie is van invloed op de uitkomst van behandeling. Vroeg chirurgisch ingrijpen verlaagt mogelijk de kans op sterfte en complicaties, en leidt mogelijk tot een kortere opnameduur (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018)). Daarnaast verkort wachten op een operatie de periode met pijn en ongemakt. In de richtlijn Beleid rondom spoedoperaties wordt aanbevolen om een heupfractuur tijdens de dag van de opname of tijdens de volgende kalenderdag na opname te opereren Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018).

Toelichting bij de referentiewaarde

Mediaan getoonde OECD-landen

Jaar

Nationaal: 2019

Internationaal: 2019

Literatuur Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018)OECD 2021OECD, Health at a Glance 2021, Parijs (2021)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)