Percentage operaties aan heupfracturen dat uiterlijk de volgende kalenderdag is geopereerd 

Indicatorwaarde

Percentage

85,6

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019   
2021

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

De tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van de fractuur en de operatie is van invloed op de uitkomst van behandeling. Vroeg chirurgisch ingrijpen verlaagt mogelijk de kans op sterfte en complicaties, en leidt mogelijk tot een kortere opnameduur (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018)). Daarnaast verkort een spoedige operatie de periode met pijn en ongemak. In de richtlijn "Beleid rondom spoedoperaties" wordt aanbevolen om een heupfractuur op de dag van opname of de volgende kalenderdag na opname te opereren (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018)).

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage operaties aan heupfracturen dat uiterlijk de volgende kalenderdag is geopereerd 

Bronnen

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)OECD Health Statistics

Berekening

Teller: Aantal patiënten van 65 jaar of ouder dat werd opgenomen in het ziekenhuis met een heupfractuur en dezelfde, of de daaropvolgende kalenderdag werd geopereerd.
Teller internationaal: Aantal patiënten van 65 jaar of ouder dat werd opgenomen in het ziekenhuis met een heupfractuur en binnen twee kalenderdagen werd geopereerd.
Noemer: aantal patiënten van 65 jaar of ouder dat werd opgenomen in het ziekenhuis met als hoofddiagnose een proximale heupfractuur, en daaraan werd geopereerd.

Toelichting berekening
  • Patiënten die in het ziekenhuis hun heup braken zijn geëxcludeerd.
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes proximale heupfractuur: S72.0, S72.1 en S72.2

Interpretatie

De tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van de fractuur en de operatie is van invloed op de uitkomst van behandeling. Vroeg chirurgisch ingrijpen verlaagt mogelijk de kans op sterfte en complicaties, en leidt mogelijk tot een kortere opnameduur (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018)). Daarnaast verkort een spoedige operatie de periode met pijn en ongemak. In de richtlijn "Beleid rondom spoedoperaties" wordt aanbevolen om een heupfractuur op de dag van opname of de volgende kalenderdag na opname te opereren (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018)).

Literatuur Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 2018 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Opname-/operatietijd proximale femurfractuur, Utrecht (2018)OECD 2021 OECD, Health at a Glance 2021, Parijs (2021)

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)