Percentage mensen dat 2 jaar of langer wacht op een donornier

Indicatorwaarde

Percentage

44,1

Verslagjaar: 2023

Trend

3-jarige trend
2021   
2023

Dalende trend; gunstig; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Lang wachten voor patiënten die een donororgaan nodig hebben, kan ernstige gevolgen hebben, waaronder overlijden. Het beschikbaar komen van donororganen hangt af van verschillende factoren, zoals de stand van de medische wetenschap, beschikbare ziekenhuiscapaciteit, algemene sterftecijfers, het herkennen van potentiële donoren door medisch personeel, organisatie van donaties, bereidheid van mensen om orgaandonor te zijn, publieksvoorlichting en wetgeving.

Voor patiënten die wachten op een donornier is de situatie uniek vergeleken met patiënten die wachten op andere organen. Dit komt doordat de beschikbaarheid van een nier ook afhankelijk is van de bereidheid van potentiële levende donoren om een geschikt orgaan af te staan.

Verantwoordingstabel wachttijd voor donornier

 

Toelichting

Berekening

Teller: aantal mensen dat, op 31 december, 2 jaar of langer wacht op een donornier.
Noemer: aantal mensen dat op 31 december op de wachtlijst staat voor een donornier.

Interpretatie 

Lang wachten voor patiënten die een donororgaan nodig hebben, kan ernstige gevolgen hebben, waaronder overlijden. Het beschikbaar komen van donororganen hangt af van verschillende factoren, zoals de stand van de medische wetenschap, beschikbare ziekenhuiscapaciteit, algemene sterftecijfers, het herkennen van potentiële donoren door medisch personeel, organisatie van donaties, bereidheid van mensen om orgaandonor te zijn, publieksvoorlichting en wetgeving.

Voor patiënten die wachten op een donornier is de situatie uniek vergeleken met patiënten die wachten op andere organen. Dit komt doordat de beschikbaarheid van een nier ook afhankelijk is van de bereidheid van potentiële levende donoren om een geschikt orgaan af te staan.

Toelichting bij de indicatorwaarde Door de coronapandemie werd er met name in maart, april en mei 2020 een dip in het aantal transplantaties gezien. Dit heeft mogelijk invloed gehad op de indicatorwaarde in 2020.

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)