Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een acuut myocardinfarct is overleden

Indicatorwaarde

Percentage

3,2

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019   
2021

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute fase van een acuut myocardinfarct. De uitkomst van deze indicator wordt positief beïnvloed door onder andere een snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in de ambulance en het ziekenhuis, snelle therapeutische vaatinterventie (zoals percutane coronaire interventie (PCI Percutane coronaire interventie. Ook wel dotteren of ballondilatatie genoemd. Techniek waarbij een opblaasbare ballon op (bijna) dichtgeslibde plaatsen in de hartslagaders (kransslagaders) het bloedvat wat kan oprekken. Het doel van deze techniek is de doorbloeding van de hartspier weer beter op… (Percutane coronaire interventie. Ook wel dotteren of ballondilatatie genoemd. Techniek waarbij een opblaasbare ballon op (bijna) dichtgeslibde plaatsen in de hartslagaders (kransslagaders) het bloedvat wat kan oprekken. Het doel van deze techniek is de doorbloeding van de hartspier weer beter op…))), toedienen van de juiste medicatie, preventie van complicaties, en vroegtijdige revalidatie.

Verantwoordingstabel 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor acuut myocardinfarct

  Toelichting
Volledige naam indicator Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een acuut myocardinfarct is overleden.
Bron Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)OECD Health Statistics

Berekening

Teller: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een acuut myocardinfarct en die binnen 30 dagen na de opname overleden waren.
Noemer: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een acuut myocardinfarct.

Interpretatie

Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute fase van een acuut myocardinfarct. De uitkomst van deze indicator wordt positief beïnvloed door onder andere een snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in de ambulance en het ziekenhuis, snelle therapeutische vaatinterventie (zoals percutane coronaire interventie (PCI Percutane coronaire interventie. Ook wel dotteren of ballondilatatie genoemd. Techniek waarbij een opblaasbare ballon op (bijna) dichtgeslibde plaatsen in de hartslagaders (kransslagaders) het bloedvat wat kan oprekken. Het doel van deze techniek is de doorbloeding van de hartspier weer beter op… (Percutane coronaire interventie. Ook wel dotteren of ballondilatatie genoemd. Techniek waarbij een opblaasbare ballon op (bijna) dichtgeslibde plaatsen in de hartslagaders (kransslagaders) het bloedvat wat kan oprekken. Het doel van deze techniek is de doorbloeding van de hartspier weer beter op…))), toedienen van de juiste medicatie, preventie van complicaties, en vroegtijdige revalidatie.

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)