Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een herseninfarct is overleden

Indicatorwaarde

Percentage

5,3

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019   
2021

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute zorg rondom de zorg voor patiënten met een beroerte. De indicator wordt positief beïnvloed door snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle behandeling door middel van trombolyse en/of endovasculaire trombectomie (EVT), de toedieningen van de juiste medicatie, preventie van complicaties en vroegtijdige revalidatie.

Verantwoordingstabel 30-dagen sterfte na ziekenhuisopname voor ischemische beroerte

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na een ziekenhuisopname voor een ischemische beroerte (herseninfarct) is overleden.

Bron

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)OECD Health Statistics

Berekening

Teller: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een ischemische beroerte en die binnen 30 dagen na de opname overleden waren.
Noemer: alle personen van 45 jaar en ouder die werden opgenomen met een ischemische beroerte.

Toelichting berekening Voor de classificatie van een ischemische beroerte zijn de ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes "I63: cerebraal infarct" en  "I64: beroerte, niet-gespecificeerd als bloeding of infarct" gebruikt. 

Interpretatie

Deze indicator heeft betrekking op de kwaliteit van zorgverlening in de acute zorg rondom de zorg voor patiënten met een beroerte. De indicator wordt positief beïnvloed door snelle en adequate signalering en vervoer naar het ziekenhuis, snelle diagnostiek in ambulance en ziekenhuis, snelle behandeling door middel van trombolyse en/of endovasculaire trombectomie (EVT), de toedieningen van de juiste medicatie, preventie van complicaties en vroegtijdige revalidatie.

  • S. Brukx
  • R. Gijsen