Tabel: Bronnen bij de cijfers over aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins (Eurocat) Geboorteprevalentie aangeboren hartafwijkingen Nederlandse bevolking Eurocat
Nivel Zorgregistraties eerste lijn
 
Zorgprevalentie aangeboren hartafwijkingen Nederlandse bevolking  Nivel Zorgregistraties eerste lijn
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek Sterfte als gevolg van aangeboren hartafwijkingen Nederlandse bevolking CBS Doodsoorzakenstatistiek
 
Kosten van Ziekten  Zorguitgaven aangeboren hartafwijkingen  Nederlandse bevolking Kosten van Ziekten
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Registratie (LBZ ()) Aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van aangeboren hartafwijkingen Nederlandse bevolking LBZ

Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS: