In Friesland minder gebruik van cholesterolverlagers

In de meeste regio's ligt het gebruik onder het gemiddelde. In Friesland zelfs ruim onder het gemiddelde. Regio's Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en regio's in Brabant ligt het gebruik van cholesterolverlagers hoger dan in de rest van Nederland. De regio met het hoogst aantal gebruikers is Apeldoorn/Zutphen.

Landelijk 118 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet-verzekerden 118,2 verzekerden ten minste een keer cholesterolverlagers verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er twee miljoen gebruikers van cholesterolverlagers. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering., Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers (RIVM)