Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over cholesterol

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie en aantal nieuwe gevallen van vetstofwisselingsstoornis

Nederlandse bevolking

NZR

GIP Genees- en hulpmiddelen Informatie Project  (Genees- en hulpmiddelen Informatie Project )-databank Gebruikers cholesterolverlagers Nederlandse verzekereden volgens de Zorgverzekeringswet GIP-databank

MONICA MONItoring of trends and determinants in CArdiovasculair diseases. Het MONICA project stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en bracht via diverse centra in Europa de ontwikkelingen in kaart op het gebied van hart- en vaatziekten. http://www.thl.fi/monica/ (MONItoring of trends and determinants in CArdiovasculair diseases. Het MONICA project stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en bracht via diverse centra in Europa de ontwikkelingen in kaart op het gebied van hart- en vaatziekten. http://www.thl.fi/monica/)-studie (cohortonderzoek)

Prevalentie ongunstig cholesterol/hypercholesterolemie

Europese bevolking van 35 tot 65 jaar

WHO-project MONICA

MORGEN-project

Prevalentie ongunstig cholesterol/hypercholestrolemie

Steekproef van de Nederlandse bevolking (periode 1993 t/m 1997)

MORGEN-project

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor hoge bloeddruk

Nederlandse bevolking
 

Kosten van Ziekten (open data)