Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over cholesterol

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie en aantal nieuwe gevallen van vetstofwisselingsstoornis

Nederlandse bevolking

NZR

GIP Genees- en hulpmiddelen Informatie Project  (Genees- en hulpmiddelen Informatie Project )-databank Gebruikers cholesterolverlagers Nederlandse verzekereden volgens de Zorgverzekeringswet GIP-databank