Regio's in en rondom Utrecht meer gebruik van ADHD-middelen

In verschillende regio's verspreid over Nederland worden meer ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))-middelen gebruikt dan in de rest van Nederland. Met name in de regio's rondom Utrecht is het gebruik bovengemiddeld.

Landelijk 14,5 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2022 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 14,5 verzekerden ten minste één keer een ADHD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2022 zijn er bijna 253.000 gebruikers van ADHD-geneesmiddelen (GIP databank: meerjarenoverzicht ADHD-middelen in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaarddagdosering. (Defined Daily Dose. Standaarddagdosering.)). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording. 


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)