Tabel: Bronnen bij de cijfers over contacteczeem

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

Aantal meldingen beroepsziekten

Nederlandse beroepsbevolking

NCvB 2018NCvB, Beroepsziekten in Cijfers 2018, Amsterdam (2018)

Landelijke Medische Registratie (LMR)

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. ), gemiddelde opnameduur met contacteczeem als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking

LMR

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor contacteczeem

Nederlandse bevolking

Kosten van Ziekten