Zorguitgaven contacteczeem naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven contacteczeem naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: L23-L25

Zorguitgaven voor contacteczeem 112 miljoen euro in 2017

De zorguitgaven voor contacteczeem bedroegen 112 miljoen euro in 2017. Dat is 7,8% van de totale zorguitgaven voor ziekten van huid en subcutis en 0,13% van de totale zorguitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de uitgaven voor eczeem werd 43% besteed aan genees- en hulpmiddelen. Daarnaast ging 36% naar ziekenhuiszorg en 22% naar eerstelijnszorg.

Meer informatie


Zorguitgaven contacteczeem naar leeftijd en geslacht 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven contacteczeem naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: L23-L25

Zorguitgaven voor contacteczeem stijgen tot ongeveer 65 jaar

Zorguitgaven in verband met contacteczeem nemen toe met de leeftijd, tot ongeveer 65 jaar. Deze toename is te verklaren doordat het aantal personen met contacteczeem ook toeneemt met de leeftijd. De zorguitgaven in verband met eczeem zijn hoger voor vrouwen dan voor mannen, respectievelijk 55 en 45%. Dit is te verklaren door het feit dat contacteczeem vaker voorkomt bij vrouwen. De totale zorguitgaven voor contacteczeem bedroegen 112 miljoen euro in 2017.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)