Zorguitgaven contacteczeem naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven contacteczeem naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: L23-L25

Zorguitgaven voor contacteczeem bijna 82 miljoen euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor contacteczeem 81,6 miljoen euro. Dat was 7,1% van de totale zorguitgaven voor ziekten van huid en subcutis en 0,08% van de totale zorguitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland. Van de uitgaven voor eczeem werd 47% besteed aan genees- en hulpmiddelen (38,1 miljoen euro). Daarnaast ging 32% naar ziekenhuiszorg  (25,7 miljoen euro) en 16% naar eerstelijnszorg (13,2 miljoen euro).


Zorguitgaven contacteczeem naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven contacteczeem naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: L23-L25

Zorguitgaven voor contacteczeem stijgen tot ongeveer 60 jaar

In 2019 namen de zorguitgaven voor contacteczeem toe met leeftijd, tot ongeveer 60 jaar. Deze toename is te verklaren doordat het aantal personen met contacteczeem ook toeneemt met de leeftijd. De zorguitgaven in verband met eczeem zijn hoger voor vrouwen (57%) dan voor mannen (42%). Dit is te verklaren door het feit dat contacteczeem vaker voorkomt bij vrouwen.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)