Naar inkomen en leeftijd

Sla de grafiek Jaarprevalentie contacteczeem naar inkomen en leeftijd 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code S88
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Naar inkomen en geslacht

Sla de grafiek Jaarprevalentie contacteczeem naar geslacht en inkomen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code S88
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Vóórkomen contacteczeem neemt af met het inkomen

Bovenstaande grafieken tonen de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van contacteczeem naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. In de registratie neemt het relatief aantal mensen met contacteczeem (jaarprevalentie) in bijna alle leeftijdsgroepen en bij zowel mannen als vrouwen af met het stijgen van het inkomen. Contacteczeem komt dus relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. Uitzondering hierop is de leeftijdsgroep 15- tot en met 29-jarigen. In deze leeftijdsgroep is er weinig verschil in het vóórkomen van contacteczeem tussen de verschillende inkomensgroepen. 
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2022 bekend waren bij de huisarts met contacteczeem. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2022 contact te hebben gehad met de huisarts voor contacteczeem. 


Trend jaarprevalentie contacteczeem naar inkomen

Sla de grafiek Trend jaarprevalentie contacteczeem naar inkomen 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • De cijfers van 2022 zijn voorlopig.
 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code S88
 • Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
 • De personen in de registratie van huisartsen zijn in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen van het huishouden waartoe zij behoren (zie Verantwoording methoden).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Vóórkomen contacteczeem gedaald tussen 2012 en 2022

Bovenstaande grafiek toont de trend in de jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.) van contacteczeem naar inkomen in de registratie van huisartsen. Hierbij is de groep ingeschreven personen in vijf groepen met een gelijk aantal personen (kwintielen) verdeeld, naar hoogte van het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren. Contacteczeem komt relatief meer voor bij mensen die deel uitmaken van een huishouden met een lager inkomen. In de periode 2012-2022 is er een daling van de jaarprevalentie van contacteczeem in alle inkomensgroepen te zien. De verschillen tussen de inkomensgroepen zijn in deze periode vrijwel gelijk gebleven. 


 • V. Hermans, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))