Dit bestand bevat de sterfte en de verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2020 voor een selectie van 70 aandoeningen/doodsoorzaken.

De data in dit bestand zijn gebruikt voor de op VZinfo.nl gepresenteerde ranglijsten van aandoeningen op basis van sterfte en op basis van verloren levensjaren.

De sterftecijfers zijn afkomstig van de Doodsoorzakenstatistiek van het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)); deze (voorlopige) data zijn in augustus 2021 gedownload van CBS-StatLine en bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).