Aandoeningen op basis van verloren levensjaren

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

 • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2021.

Meeste verloren levensjaren door COVID-19

In 2021 zijn in de hele Nederlandse bevolking 2,0 miljoen jaren verloren gegaan als gevolg van vroegtijdig overlijden. COVID-19 is de aandoening waaraan het grootste aantal levensjaren verloren is gegaan (ruim 180.000 verloren levensjaren), gevolgd door longkanker (ruim 150.000 verloren levensjaren). De top tien van doodsoorzaken waaraan de meeste levensjaren verloren zijn gegaan, waren samen verantwoordelijk voor bijna de helft (45%) van het totaal aantal verloren levensjaren in Nederland in 2021.
Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan de resterende levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) voor iemand in de Nederlandse bevolking op de leeftijd van de overledene. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, verliest dus meer levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Definitie sterfte aan COVID-19 wijkt enigszins af

Standaard wordt in de doodsoorzakenstatistiek de onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) gepresenteerd. Deze is gedefinieerd als de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Bij een zogenaamde uitwendige (niet natuurlijke) doodsoorzaak (ongeval, geweld of bijvoorbeeld suïcide) wordt vrijwel altijd de gebeurtenis (bijvoorbeeld een vervoersongeval) als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en wordt het ontstane letsel apart gecodeerd. Dat is de reden dat bijvoorbeeld verwondingen en fracturen niet in de ranglijst zijn opgenomen.
De definitie van overlijden aan COVID-19 wijkt om reden van surveillance enigszins af van de wijze waarop een aandoening standaard als (onderliggende) doodsoorzaak wordt aangemerkt. Hierbij worden de instructies van de WHO gevolgd. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19. Dit wil zeggen dat COVID-19 wordt aangemerkt als doodsoorzaak in alle gevallen van natuurlijk overlijden waarbij COVID-19 op het doodsoorzakenformulier is vermeld in de oorzakelijke keten. Wanneer COVID-19 en een andere aandoening op het doodsoorzakenformulier staan vermeld als aandoeningen die deel uitmaken van de oorzakelijke keten, wordt COVID-19 aangemerkt als doodsoorzaak.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van doodsoorzaken

Niet alle doodsoorzaken zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Deze aandoeningen staan in de tabel onderaan deze pagina en in het bestand:

  Tabel: Ranglijst selectie van aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2021
  Rangnummer Aandoening/doodsoorzaak Verloren levensjaren
  1 COVID-19 183.665
  2 Longkanker 151.347
  3 Dementie 92.408
  4 Coronaire hartziekten 87.478
  5 Beroerte 82.419
  6 COPD 64.801
  7 Dikkedarmkanker 61.108
  8 Zelf toegebracht letsel 60.296
  9 Borstkanker 53.235
  10 Hartfalen 50.885
  11 Privé-, arbeids- en sportongevallen 49.072
  12 Pancreaskanker 42.348
  13 Diabetes mellitus 30.993
  14 Slokdarmkanker 29.199
  15 Prostaatkanker 28.178
  16 Hartstilstand 25.515
  17 Infecties van de onderste luchtwegen 20.817
  18 Leukemie 18.979
  19 Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen 18.440
  20 Leverkanker 17.875
  21 Vervoersongeval 17.845
  22 Non-hodgkinlymfomen (NHL) 17.530
  23 Maagkanker 17.353
  24 Hersenkanker 17.245
  25 Hartritmestoornissen 16.853
  26 Ovariumkanker 16.234
  27 Ziekte van Parkinson 16.155
  28 Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen 15.588
  29 Huidkanker 13.838
  30 Blaaskanker 12.792
  31 Nierkanker 11.755
  32 Aandoeningen gerelateerd aan alcohol 11.389
  33 Alcohol geïnduceerde leverziekten 9.218
  34 Kanker van overige en niet gespecificeerde delen van de urinewegen 9.015
  35 Plasmaceltumoren 8.798
  36 Baarmoederlichaamkanker 8.670
  37 Epilepsie 7.654
  38 Kanker van galblaas en galwegen 6.689
  39 Wekedelensarcomen 6.265
  40 Keelholtekanker 6.082
  41 Lip-, mondholte- en speekselklierkanker 5.719
  42 Multiple sclerose (MS) 5.187
  43 Baarmoederhalskanker 5.130
  44 Mesothelioom 5.092
  45 Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel 4.794
  46 Letsel als gevolg van geweld 4.702
  47 Downsyndroom 4.243
  48 Infecties van het maagdarmkanaal 4.154
  49 Strottenhoofdkanker 3.225
  50 Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging 2.879
  51 Bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen 2.718
  52 Verstandelijke beperking 2.344
  53 Aandoeningen gerelateerd aan drugs 2.244
  54 Astma 1.793
  55 Schildklierkanker 1.701
  56 Nek- en rugklachten 1.547
  57 Reumatoïde artritis (RA) 1.449
  58 Hodgkinlymfomen 1.449
  59 Artrose 1.342
  60 Schizofrenie 961
  61 Angst-, dwang- en stressstoornissen 909
  62 Zaadbalkanker 880
  63 Schildklierziekten 635
  64 Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten 617
  65 AIDS en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie 584
  66 Osteoporose 498
  67 Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) 301
  68 Influenza 222
  69 Jicht 203
  70 Acute bovenste luchtweginfecties 138

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)