Nieuw op VZinfo: Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

Algemeen

Sla de grafiek Top 10-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

 • De sterftecijfers zijn voorlopig.

COVID-19 belangrijkste doodsoorzaak in 2021

In 2021 overleden in Nederland 170.976 mensen. De aandoening waaraan de meeste mensen in 2021 overleden was COVID-19  (bijna 20.000). Dementie (bijna 15.000), longkanker (ruim 10.000), beroerte (ongeveer 9.000) en coronaire hartziekten (ruim 8.000) vormden de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.
Wanneer we kijken naar ziektegroepen (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-hoofdstukken; zie Sterfte naar Doodsoorzaak), overleden de meeste mensen aan kanker en goedaardige tumoren (nieuwvormingen). Van de 170.976 personen die in 2021 in Nederland overleden, stierven 47.022 personen (28%) aan kanker en goedaardige tumoren en 37.375 personen (22%) aan hart- en vaatziekten. De overige ICD-10-hoofdstukken waren allemaal voor minder dan 10% van de totale sterfte verantwoordelijk. COVID-19 was in 2021 verantwoordelijk voor 11 % van de totale sterfte.

Definitie sterfte aan COVID-19 wijkt enigszins af

Standaard wordt in de doodsoorzakenstatistiek de onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) gepresenteerd. Deze is gedefinieerd als de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Bij een zogenaamde uitwendige (niet natuurlijke) doodsoorzaak (ongeval, geweld of bijvoorbeeld suïcide) wordt vrijwel altijd de gebeurtenis (bijvoorbeeld een vervoersongeval) als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en wordt het ontstane letsel apart gecodeerd. Dat is de reden dat bijvoorbeeld verwondingen en fracturen niet in de ranglijst zijn opgenomen.
De definitie van overlijden aan COVID-19 wijkt om reden van surveillance enigszins af van de wijze waarop een aandoening standaard als (onderliggende) doodsoorzaak wordt aangemerkt. Hierbij worden de instructies van de WHO gevolgd. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19. Dit wil zeggen dat COVID-19 wordt aangemerkt als doodsoorzaak in alle gevallen van natuurlijk overlijden waarbij COVID-19 op het doodsoorzakenformulier is vermeld in de oorzakelijke keten.  Wanneer COVID-19 en een andere aandoening op het doodsoorzakenformulier staan vermeld als aandoeningen die deel uitmaken van de oorzakelijke keten, wordt COVID-19 aangemerkt als doodsoorzaak.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

Niet alle ziekten en aandoeningen waaraan mensen in Nederland overlijden, zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van de door deze aandoeningen veroorzaakte sterfte. Deze aandoeningen staan in de tabel onderaan deze pagina en in het bestand:


De in de ranglijst opgenomen doodsoorzaken waren in 2021 verantwoordelijk voor 77% van de totale sterfte in Nederland. De top tien van doodsoorzaken is verantwoordelijk voor 51% van de totale sterfte in Nederland.

  Tabel: Ranglijst selectie van  doodsoorzaken op basis van sterfte 2021 (voorlopige cijfers)
  Rangnummer Doodsoorzaak Aantal doden
  1 COVID-19 19.562
  2 Dementie 14.558
  3 Longkanker 10.072
  4 Beroerte 9.001
  5 Coronaire hartziekten 8.029
  6 Hartfalen 7.471
  7 Privé-, arbeids- en sportongevallen 5.771
  8 COPD 5.615
  9 Dikkedarmkanker 4.558
  10 Borstkanker 3.121
  11 Prostaatkanker 2.996
  12 Pancreaskanker 2.994
  13 Diabetes mellitus 2.822
  14 Infecties van de onderste luchtwegen 2.711
  15 Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen 2.314
  16 Hartritmestoornissen 2.170
  17 Slokdarmkanker 2.015
  18 Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen 1.951
  19 Hartstilstand 1.948
  20 Ziekte van Parkinson 1.870
  21 Zelf toegebracht letsel 1.861
  22 Leukemie 1.430
  23 Non-hodgkinlymfomen (NHL) 1.324
  24 Leverkanker 1.240
  25 Blaaskanker 1201
  26 Maagkanker 1196
  27 Ovariumkanker 977
  28 Huidkanker 921
  29 Nierkanker 834
  30 Hersenkanker 824
  31 Kanker van overige en niet gespecificeerde delen van de urinewegen 725
  32 Plasmaceltumoren 720
  33 Vervoersongeval 631
  34 Baarmoederlichaamkanker 589
  35 Aandoeningen gerelateerd aan alcohol 538
  36 Infecties van het maagdarmkanaal 474
  37 Kanker van galblaas en galwegen 466
  38 Mesothelioom 463
  39 Alcohol geïnduceerde leverziekten 396
  40 Lip-, mondholte- en speekselklierkanker 395
  41 Keelholtekanker 376
  42 Wekedelensarcomen 349
  43 Epilepsie 315
  44 Multiple sclerose (MS) 257
  45 Strottenhoofdkanker 230
  46 Baarmoederhalskanker 213
  47 Artrose 196
  48 Nek- en rugklachten 180
  49 Downsyndroom 160
  50 Bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen 157
  51 Reumatoïde artritis (RA) 151
  52 Astma 149
  53 Schildklierkanker 122
  54 Letsel als gevolg van geweld 114
  55 Osteoporose 87
  56 Verstandelijke beperking 85
  57 Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel 85
  58 Hodgkinlymfomen 79
  59 Aandoeningen gerelateerd aan drugs 78
  60 Schildklierziekten 61
  61 Angst-, dwang- en stressstoornissen 50
  62 Schizofrenie 46
  63 Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten 35
  64 Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging 35
  65 Jicht 25
  66 Zaadbalkanker 23
  67 Influenza 21
  68 Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) 20
  69 AIDS en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie 20
  70 Acute bovenste luchtweginfecties 14

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer (RIVM)