Nieuw op VZinfo: Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

Algemeen

Sla de grafiek Top 10-lijst sterfte op basis van doodsoorzaken in 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2023-07-10); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De sterftecijfers zijn voorlopig.

Dementie belangrijkste doodsoorzaak in 2022

In 2022 overleden in Nederland 170.112 mensen. De aandoening waaraan de meeste mensen in 2022 overleden was dementie  (ruim 16.000). Longkanker (ruim 10.000), beroerte (ruim 9.000), coronaire hartziekten (ruim 8.000) en COVID-19 (ruim 8.000) vormden de top vijf van doodsoorzaken die leiden tot de hoogste sterfte.
Wanneer we kijken naar ziektegroepen (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-hoofdstukken; zie Sterfte naar Doodsoorzaak), overleden de meeste mensen aan kanker en goedaardige tumoren (nieuwvormingen). Van de 170.112 personen die in 2022 in Nederland overleden, stierven 47.506 personen (28%) aan kanker en goedaardige tumoren en 38.977 personen (23%) aan hart- en vaatziekten. De overige ICD-10-hoofdstukken waren allemaal voor minder dan 10% van de totale sterfte verantwoordelijk. COVID-19 was in 2022 verantwoordelijk voor 5% van de totale sterfte.

Definitie sterfte aan COVID-19 wijkt enigszins af

Standaard wordt in de doodsoorzakenstatistiek de onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt.) gepresenteerd. Deze is gedefinieerd als de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Bij een zogenaamde uitwendige (niet natuurlijke) doodsoorzaak (ongeval, geweld of bijvoorbeeld suïcide) wordt vrijwel altijd de gebeurtenis (bijvoorbeeld een vervoersongeval) als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en wordt het ontstane letsel apart gecodeerd. Dat is de reden dat bijvoorbeeld verwondingen en fracturen niet in de ranglijst zijn opgenomen.
De definitie van overlijden aan COVID-19 wijkt om reden van surveillance enigszins af van de wijze waarop een aandoening standaard als (onderliggende) doodsoorzaak wordt aangemerkt. Hierbij worden de instructies van de WHO gevolgd. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19. Dit wil zeggen dat COVID-19 wordt aangemerkt als doodsoorzaak in alle gevallen van natuurlijk overlijden waarbij COVID-19 op het doodsoorzakenformulier is vermeld in de oorzakelijke keten.  Wanneer COVID-19 en een andere aandoening op het doodsoorzakenformulier staan vermeld als aandoeningen die deel uitmaken van de oorzakelijke keten, wordt COVID-19 aangemerkt als doodsoorzaak.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

Niet alle ziekten en aandoeningen waaraan mensen in Nederland overlijden, zijn opgenomen in de ranglijst. De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 69 aandoeningen die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van de door deze aandoeningen veroorzaakte sterfte. Deze aandoeningen staan in de tabel onderaan deze pagina en in het bestand:


De in de ranglijst opgenomen doodsoorzaken waren in 2022 verantwoordelijk voor 76% van de totale sterfte in Nederland. De top tien van doodsoorzaken is verantwoordelijk voor 48% van de totale sterfte in Nederland.

Tabel: Ranglijst selectie van doodsoorzaken op basis van sterfte 2022 (voorlopige cijfers)
Rangnummer Doodsoorzaak Aantal doden
1 Dementie 16.142
2 Longkanker 10.138
3 Beroerte 9.259
4 Coronaire hartziekten 8.299
5 COVID-19 8.251
6 Hartfalen 8.055
7 COPD 6.707
8 Privé-, arbeids- en sportongevallen 6.559
9 Dikkedarmkanker 4.548
10 Infecties van de onderste luchtwegen 3.669
11 Hematologische kanker 3.587
12 Pancreaskanker 3.155
13 Borstkanker 3.141
14 Prostaatkanker 3.072
15 Diabetes mellitus 2.924
16 Aandoeningen van het endocard/klepafwijkingen 2.424
17 Hartritmestoornissen 2.406
18 Ziekte van Parkinson 2.101
19 Slokdarmkanker 2.057
20 Hartstilstand 1.998
21 Nierinsufficiëntie (acuut en chronisch) / nierfalen 1.946
22 Zelf toegebracht letsel 1.916
23 Blaaskanker 1.270
24 Leverkanker 1.267
25 Maagkanker 1.140
26 Ovariumkanker 1.041
27 Huidkanker 1.009
28 Nierkanker 920
29 Hersenkanker 893
30 Vervoersongeval 817
31 Kanker van overige en niet gespecificeerde delen van de urinewegen 752
32 Influenza 598
33 Aandoeningen gerelateerd aan alcohol 589
34 Baarmoederlichaamkanker 582
35 Infecties van het maagdarmkanaal 568
36 Mesothelioom 517
37 Alcohol geïnduceerde leverziekten 442
38 Kanker van galblaas en galwegen 436
39 Keelholtekanker 393
40 Lip-, mondholte- en speekselklierkanker 378
41 Epilepsie 348
42 Multiple sclerose (MS) 294
43 Wekedelensarcomen 268
44 Artrose 266
45 Strottenhoofdkanker 223
46 Baarmoederhalskanker 223
47 Nek- en rugklachten 207
48 Bipolaire en depressieve stemmingsstoornissen 184
49 Downsyndroom 174
50 Astma 151
51 Reumatoïde artritis (RA) 150
52 Letsel als gevolg van geweld 126
53 Schildklierkanker 114
54 Osteoporose 107
55 Verstandelijke beperking 100
56 Aandoeningen gerelateerd aan drugs 86
57 Schildklierziekten 79
58 Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel 72
59 Schizofrenie 51
60 Angst-, dwang- en stressstoornissen 50
61 Kanker van neusholte en middenoor, neusbijholten 45
62 Vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging 32
63 Acute bovenste luchtweginfecties 31
64 Zaadbalkanker 22
65 Jicht 18
66 Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) 17
67 AIDS en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie 17
68 Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma 13
69 Persoonlijkheidsstoornissen 12

 

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer (RIVM)