Dit bestand bevat cijfers over sterfte en verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2022 voor een selectie van 70 aandoeningen.

De data in dit bestand zijn gebruikt voor de op VZinfo.nl gepresenteerde ranglijsten van aandoeningen op basis van sterfte en op basis van verloren  levensjaren.

De sterftecijfers zijn afkomstig van de Doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)); versie v2023-07-10. De gegevens zijn bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).