December

Geactualiseerd

 • Updates voor een groot aantal ziekten en aandoeningen in de huisartsenpraktijk op basis van Nivel Zorgregistratie eerste lijn (tabel Morbiditeit op basis van huisartsenregistraties, kolom Huidige situatie)
 • Infographic acute zorg
 • Infographic ouderen
 • Gehoorstoornissen: zelfgerapporteerde beperking in horen naar leeftijd
 • Gehoorstoornissen: trend zelfgerapporteerde beperking in horen
 • Gehoorstoornissen: trend zelfgerapporteerde beperking in horen naar leeftijd
 • Zorg rond de geboorte: Bevallingen naar lijn en plaats
 • Zorg rond de geboorte: bevallingen naar wijze van bevallen
 • Gebruik acute zorg: Aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken, Gebruik SEH naar leeftijd en geslacht, Gebruik SEH naar diagnose, Gebruik SEH naar tijdstip
 • Trend gebruik SEH
 • Psychische ongezondheid naar opleiding
 • Trend in Psychische ongezondheid
 • Wachttijden geestelijke gezondheidszorg

Zorginfecties: 

 • Prevalentie zorginfecties ziekenhuizen en trend
 • Incidentie lijnsepsis Lijnsepsis is sepsis gerelateerd aan het gebruik van een centraal veneuze katheter. Sepsis is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door een algemene ontstekingsreactie van het hele lichaam op een infectie waarbij er een aanzienlijke kans is dat de patiënt in korte tijd overlijdt. Vaak wordt… (Lijnsepsis is sepsis gerelateerd aan het gebruik van een centraal veneuze katheter. Sepsis is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door een algemene ontstekingsreactie van het hele lichaam op een infectie waarbij er een aanzienlijke kans is dat de patiënt in korte tijd overlijdt. Vaak wordt…) ziekenhuizen en trend
 • Incidentie zorginfecties in verpleeghuizen en trend
 • Prevalentie zorginfecties ziekenhuizen naar risicogroep
 • Incidentie postoperatieve wondinfecties in zorginstellingen

Functioneringsproblemen:

 • Aantal beperkingen naar leeftijd en trend
 • Beperkingen horen
 • Beperkingen zien
 • Beperkingen mobiliteit
 • Beperkingen activiteiten van het dagelijks leven (ADL Activiteiten van het dagelijks leven (Activiteiten van het dagelijks leven)) en trend
 • Trend beperkingen activiteiten horen zien mobiliteit naar geslacht
 • Trend beperkingen activiteiten in het dagelijks leven (ADL) naar geslacht

Prestatie-indicatoren

 • Aantal nieuwe gevallen van bacteriële meningitis waartegen gevaccineerd wordt
 • Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker

Regionaal

 • Locaties huisartsenposten en SEH's
 • Pneumokokkenvaccinaties per gemeente
 • Vaccinatiegraad volledige COVID-19 vaccinaties per gemeente

Metadatabase Zorggegevens

 • Neonatale registratie Afwijkende Hielprikscreening
 • European Antimicrobial Resistance Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.) System
 • Zorgcijfers Databank
 • Landelijke afstand ter adoptie registratie

November

Geactualiseerd

 • Eenzaamheid: Trend
 • Influenza: effectiviteit griepprik
 • Acute zorg: Aanbod ambulancezorg, Gebruik ambulancezorg en Trend ambulancezorg
 • Sterfte: huidige situatie en trends
 • Bevolkingsonderzoek: overzicht deelname
 • Baarmoederhalskanker: deelname bevolkingsonderzoek en resultaten
 • Borstkanker: deelname bevolkingsonderzoek en resultaten
 • Dikkedarmkanker: deelname en resultaten
 • COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)): ziekenhuisopnamen
 • Diabetes: ziekenhuisopnamen
 • Dikkedarmkanker: ziekenhuisopnamen 
 • Epilepsie: ziekenhuisopnamen
 • Hartfalen: ziekenhuisopnamen
 • Huidkanker: ziekenhuisopnamen
 • Longkanker: ziekenhuisopnamen  
 • Nek- en rugklachten: ziekenhuisopnamen
 • Non-Hodgkin lymfomen: ziekenhuisopnamen
 • Osteoporose: ziekenhuisopnamen
 • Prostaatkanker: ziekenhuisopnamen
 • Reumatoïde artritis: ziekenhuisopnamen
 • Ziekte van Parkinson: ziekenhuisopnamen
 • Infecties van de onderste luchtwegen: incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) legionellapneumonie naar leeftijd en trend
 • Infecties van de onderste luchtwegen: determinanten van longontsteking
 • Sterfte door roken
 • Gebruik tandartsenzorg naar leeftijd
 • Gebruik tandartsenzorg naar opleiding
 • Gebruik orthodontist naar leeftijd
 • Gebruik mondhygiënist naar leeftijd

Regionaal

 • Vaccinatiegraad volledige COVID-19 vaccinaties per gemeente
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker per gemeente
 • Afstand tot sportaccommodaties
 • Sportdeelname per gemeente

Internationaal

 • Beroepsziekten
 • Werkgebonden psychische klachten
 • Roken

Metadatabase Zorggegevens

 • Jaarverantwoording Zorg
 • Voedselgerelateerde uitbraken
 • Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten
 • Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (hulpmiddelen)
 • Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen)
 • Nederlands Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.) Register
 • Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands
 • European Registration Of Congenital Anomalies Twins
 • Letsel Informatie Systeem
 • Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen
 • Unieke Zorgverlener Identificatie Register
 • Landelijke registratie orthopedische implantaten
 • Nederlands Pompe register
 • Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study
 • Dutch Head & Neck Audit
 • Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren

Oktober

Nieuw

 • Bewegen: Trend voldoen aan de beweegrichtlijnen naar leeftijd volwassenen
 • Roken: Trend roken naar leeftijd volwassenen
 • Alcoholgebruik: Trend overmatig drinken naar leeftijd volwassenen
 • Diabetes mellitus: verschil sterfte met en zonder diabetes en levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) met diabetes

Geactualiseerd

 • Infographic overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2)
 • Infographic ouderen
 • Infographic geboorte en zorg in Nederland
 • Infographic (gezonde) levensverwachting
 • Gezonde levensverwachting: huidige situatie en trends
 • Levensverwachting: huidige situatie en trends
 • Letsels: Trend SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken voor ernstig letsel
 • Artrose: ziekenhuisopnamen
 • Astma: ziekenhuisopnamen
 • Baarmoederhalskanker: ziekenhuisopnamen
 • Beroerte: ziekenhuisopnamen
 • Borstkanker: ziekenhuisopnamen
 • Coronaire hartziekten: ziekenhuisopnamen
 • Sterfte rond de geboorte: Perinatale sterfte Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. (Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.) en trend
 • Vroeggeboorte en laag geboortegewicht: vroeggeboorten naar zwangerschapsduur
 • Trend vaccinatiegraad griepprik

Regionaal

 • Vaccinatiegraad volledige COVID-19 vaccinaties per gemeente
 • Griepvaccinaties per gemeente
 • Donorregistraties met toestemming per gemeente
 • Praktijken met gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) per gemeente
 • Nationale Diabetes Challenge per gemeente
 • Sportdeelname per gemeente

Internationaal

 • Legionella
 • Drugsgebruik: cannabisgebruik volwassenen
 • Drugsverslaving: probleemgebruik en sterfte door overdosis
 • Bloeddruk Bloeddruk of tensie is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt. (Bloeddruk of tensie is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt.)
 • Chronische aandoeningen Hiermee wordt over het algemeen gedoeld op irreversibele (niet omkeerbare) aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur. (Hiermee wordt over het algemeen gedoeld op irreversibele (niet omkeerbare) aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur.) en multimorbiditeit

Prestatie-indicatoren

 • Zorg ronde de geboorte en zwangerschap: Foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken
 • Zorg ronde de geboorte en zwangerschap: Neonatale sterfte Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Als afzonderlijke maat, wordt deze sterftemaat uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. Wanneer neonatale sterfte als onderdeel van perinatale sterfte wordt weergegeven, wordt deze uitgedrukt per 1.000 levend- en… (Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Als afzonderlijke maat, wordt deze sterftemaat uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. Wanneer neonatale sterfte als onderdeel van perinatale sterfte wordt weergegeven, wordt deze uitgedrukt per 1.000 levend- en…) na een zwangerschapsduur van 22 weken

Metadatabase Zorggegevens

 • Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie
 • Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.)
 • Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie
 • Landelijke Traumaregistratie
 • The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet
 • Utrecht Cardiovasculair Cohort – Cardiovasculair Risico Management
 • The Second Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) study
 • Letsel Informatie Systeem