November

Geactualiseerd

Internationaal

Regionaal

Prestatie-indicatoren gezondheidszorg

Metadatabase Zorggegevens

Oktober

Nieuw

Geactualiseerd

Regionaal

Internationaal

  • Letsels (incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) en sterfte van arbeidsongevallen)

Metadatabase Zorggegevens

Juli

Geactualiseerd

Regionaal

Internationaal

Prestatie-indicatoren gezondheidszorg

Metadatabase Zorggegevens

Juni

Nieuw

Geactualiseerd

Infographics

Regionaal

Internationaal

Prestatie-indicatoren gezondheidszorg

Metadatabase Zorggegevens

Maart

Nieuw

Geactualiseerd

Prestatie-indicatoren

Regionaal

Internationaal

Metadatabase Zorggegevens

Januari

Geactualiseerd

Regionaal

  • Potentiële beroepsbevolking per gemeente
  • Netto arbeidsparticipatie per gemeente
  • Ambulancezorg: A1-inzetten Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. (Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.), A2-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. (Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn.), B-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen. (Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen.)
  • Zorgkosten per gemeente (totaal, farmacie, ziekenhuiszorg, basis GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg), gespecialiseerd GGZ en grensoverschrijdend)
  • GGD-regio's 2022 en Gemeente 2022

Prestatie-indicatoren gezondheidszorg

Metadatabase Zorggegevens