Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan de neonatale gehoorscreening

Indicatorwaarde

Percentage

99,5

Verslagjaar: 2021

Trend

3-jarige trend
2019     
2021

Stabiele trend; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil )

Interpretatie indicator

De Neonatale Gehoorscreening  is een landelijk bevolkingsonderzoek dat iedere pasgeborene in Nederland krijgt aangeboden. Het doel van de Neonatale Gehoorscreening is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel  aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie. Daarnaast kan het Audiologisch Centrum adviezen voor de begeleiding geven bij kinderen met gehoorverlies aan één oor. 

Verantwoordingstabel deelname gehoorscreening

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage van de doelgroep dat deelneemt aan de neonatale gehoorscreening

Bron

Monitoring neonatale gehoorscreening (TNO/RIVM)

De neonatale gehoorscreening wordt uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) en gefinancierd door de gemeenten. De landelijke regie over het programma wordt uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB).

Berekening

Teller: Aantal kinderen dat gescreend is  in de eerste screeningsronde van de Neonatale Gehoorscreening.

Noemer: Aantal levendgeboren kinderen minus het aantal kinderen dat is opgenomen op een NICU Neonatale intensive care unit (Neonatale intensive care unit) en het aantal kinderen dat overleden is voor het moment dat screening en diagnostiek zijn voltooid.

* Kinderen waarvoor in de noemer gecorrigeerd wordt, tellen ook in de teller niet mee.

Interpretatie

De Neonatale Gehoorscreening  is een landelijk bevolkingsonderzoek dat iedere pasgeborene in Nederland krijgt aangeboden. Het doel van de Neonatale Gehoorscreening is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel  aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie. Daarnaast kan het Audiologisch Centrum adviezen voor de begeleiding geven bij kinderen met gehoorverlies aan één oor. 

Streefwaarde

≥ 98%

Jaar

2021

Literatuur

van der Ploeg et al., 2020

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijssen (RIVM)
  • C. Hendriks (RIVM)