In het kort

  • Doel bevolkingsonderzoek/screening is vroege opsporing van ernstige aandoeningen

  • De overheid biedt 8 verschillende bevolkingsonderzoeken aan

  • Deelname  aan onderzoek is vrijwillig en meestal gratis

  • Deelnamepercentages verschillen per onderzoek

Doel bevolkingsonderzoek is ernstige ziekten in vroeg stadium opsporen

Een bevolkingsonderzoek of screening is een medisch onderzoek bij mensen die geen gezondheidsklachten hebben. Ernstige ziekten kunnen daarmee in een vroeg stadium worden opgespoord en behandeld. Er gelden strenge eisen voor de kwaliteit van een medische screening. Aan deelname aan een bevolkingsonderzoek zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van de NIPT Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere (Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere) (prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom). Deelname aan een onderzoek is vrijwillig. Deelnamepercentages per bevolkingsonderzoek verschillen dan ook.
De overheid biedt 9 onderzoeken aan in het Nationaal Programma voor Bevolkingsonderzoek (NPB):

Organisatie bevolkingsonderzoek bij Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie en regie van de partijen die bij de bevolkingsonderzoeken zijn betrokken. De Gezondheidsraad adviseert de bewindspersonen van VWS over bestaande en nieuwe onderzoeken.

Meer informatie


Overzicht deelname bevolkingsonderzoeken

Bevolkingsonderzoek

Jaar

Percentage deelname

Baarmoederhalskanker

2020

49,7

Borstkanker

2020

70,4

Dikkedarmkanker

2020

71,6

20 wekenecho

2020

86,4

Gehoorscreening pasgeborenen a)

2020

99,5

Hielprikscreening

2020

99,4

NIPT of combinatietest

2020

50,2

Bloedonderzoek zwangere vrouwen PSIE

2019

99

a) Gehoorscreening pasgeborenen: het betreft het percentage kinderen dat gescreend is in de eerste ronde van de neonatale gehoorscreening.