Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts altijd voldoende tijd voor hen neemt

Indicatorwaarde

Percentage

55

Verslagjaar: 2022

Trend

3-jarige trend 
2020  
2022

Dalende trend; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Het besteden van voldoende tijd maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. 

Het internationale cijfer betreft het percentage personen dat aangeeft dat de huisarts meestal of altijd voldoende tijd voor hen heeft. De indicatorwaarde betreft het percentage personen dat aangeeft dat de huisarts altijd voldoende tijd voor hen heeft. Hierdoor wijkt het internationale cijfer af van de indicatorwaarde. 

Internationaal

Sla de grafiek Personen die aangeven dat de huisarts meestal of altijd voldoende tijd aan hen besteedt over en ga naar de datatabel

Bron: OECD

  • De cijfers betreffen respondenten die onder behandeling zijn bij een vaste huisarts. Alleen het cijfer van Zuid-Korea betreft ook respondenten die onder behandeling zijn bij een ander soort arts, bijvoorbeeld een specialist.
  • Het internationale cijfer voor Nederland is anders gewogen dan het trendcijfer. Ook betreft het internationale cijfer alleen respondenten van 25 jaar en ouder. Daardoor is er een klein verschil tussen het internationale cijfer en trendcijfer voor Nederland.

Trend

Sla de grafiek Trend patiënten die aangeven dat de huisarts voldoende tijd aan hen besteedt over en ga naar de datatabel

Bron: Consumentenpanel Gezondheidszorg, Nivel

  • Om een verandering in de periode 2020-2022 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Hierbij is een significante daling te zien in de trend voor 'altijd'. Alleen de trend voor 'altijd' is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage personen dat aangeeft dat de huisarts altijd voldoende tijd voor hen neemt.

Bron

Consumentenpanel Gezondheidszorg, NivelOECD

Berekening

Teller: aantal respondenten met aangeeft dat de huisarts (meestal of) altijd voldoende tijd voor hen neemt. 
Noemer trend: aantal respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste huisarts óf een vaste huisartsenpraktijk.
Noemer internationaal: aantal respondenten van 25 jaar en ouder met een vaste (huis)arts óf een vaste huisartsenpraktijk.

Toelichting bij de berekening:

  • De cijfers in de trendfiguur zijn tot stand gekomen na weging van de resultaten, waardoor deze wat betreft leeftijd en geslacht representatief zijn voor de algemene bevolking.
  • De internationale cijfers worden ongecorrigeerd weergegeven. 
  • Om een verandering in de periode 2020-2022 vast te stellen is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. 
  • Het aantal respondenten was 737 in 2022.

Interpretatie

Het besteden van voldoende tijd maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. 

Jaar

2022

Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

  • C. Hendriks (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Brukx (RIVM)
  • R. Gijsen (RIVM)