Percentage vrouwen waarbij de zwangerschapsbegeleiding startte voor de 11e week van de zwangerschap

Het is op dit moment niet mogelijk om de cijfers van deze indicator te presenteren. Vanwege een aanpassing in de berekening zijn de cijfers over de start van de zwangerschapsbegeleiding voor de 11e week van de zwangerschap over de afgelopen jaren onbetrouwbaar. Met de huidige data is er een overschatting van het aantal zwangerschappen dat geclassificeerd wordt als laat gestart met zwangerschapsbegeleiding.  Perined voert in 2024 een update van de benodigde data uit.

  • C. Hendriks (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Brukx (RIVM)
  • R. Gijsen (RIVM)