Percentage vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt

Indicatorwaarde

Percentage

7,7

Verslagjaar: 2021

Trend

4-jarige trend 
2018     
2021

Stabiele trend; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil); niet significant

Interpretatie indicator

Hoe lager dit percentage is, des te gunstiger. Roken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de moeder en voor het ongeboren kind. Roken tijdens de zwangerschap draagt bij aan perinatale morbiditeit en sterfte. Het verhoogt de kans op een miskraam, een lager geboortegewicht en/of een te kleine of te vroeg geboren baby. Interventies om zwangere vrouwen te laten stoppen met roken zijn effectief gebleken. Het is vooral van belang in te zetten op stoppen met roken en het voorkómen van terugval na stoppen, bij vrouwen met een lagere opleiding.

Trend

Sla de grafiek Vrouwen die roken tijdens zwangerschap 2016-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, Trimbos-instituut

  • In 2021 had maar een klein aantal (N=51) vrouwen met een laag opleidingsniveau de vragenlijst ingevuld. Daarom zijn de resultaten van vrouwen met een laag of middelbaar opleidingsniveau samengevoegd. 

Verantwoordingstabel

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt

Bron

Monitor Middelengebruik en Zwangerschap (Trimbos-instituut)

Berekening

Monitor Middelengebruik en Zwangerschap
Teller: aantal vrouwen dat op enig moment in de zwangerschap heeft gerookt.
Noemer: aantal vrouwen dat met een kind tussen de 0 en 2 jaar een consultatiebureau heeft bezocht.

Interpretatie

Hoe lager dit percentage is, des te gunstiger. Roken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de moeder en voor het ongeboren kind. Roken tijdens de zwangerschap draagt bij aan perinatale morbiditeit en sterfte. Het verhoogt de kans op een miskraam, een lager geboortegewicht en/of een te kleine of te vroeg geboren baby. Interventies om zwangere vrouwen te laten stoppen met roken zijn effectief gebleken. Het is vooral van belang in te zetten op stoppen met roken en het voorkómen van terugval na stoppen, bij vrouwen met een lagere opleiding.

Toelichting bij de referentiewaarde

De Rijksoverheid wil er samen met de organisaties in het Nationaal Preventieakkoord (23 november 2018) naartoe werken dat er in 2040 geen zwangere vrouwen meer roken.

Toelichting bij de trend

In de trendgrafiek is de trend naar opleidingsniveau weergegeven. Voor de totale groep zwangere vrouwen daalde roken tijdens de (hele) zwangerschap licht tussen 2016 en 2018 en lijkt in 2021 stabiel te zijn of zelfs iets toegenomen. Deze veranderingen zijn echter klein en niet significant.

Jaar

2021

  • C. Hendriks (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Brukx (RIVM)
  • R. Gijsen (RIVM)