Meeste inwoners met slaapproblemen in Zuid-Limburg en Amsterdam

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Zuid-Limburg (23,7%) en Amsterdam (22,6%) is het percentage mensen (12 jaar en ouder) dat aangeeft problemen te hebben met slapen significant het hoogst. In de regio's Gooi en Vechtstreek (16,4%) is het percentage het laagst. Echter dit is niet significant ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De cijfers over slaapproblemen zijn nieuw in de Gezondheidsenquête. Het gaat hierbij om problemen met slapen (zoals moeite met in slaap vallen, moeite om door te slapen, of te vroeg wakker worden) in de afgelopen 2 weken voorafgaande aan de enquête. In de periode 2017-2019 geeft 20,1% van alle Nederlanders aan slaapproblemen te hebben.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

  • E.M. Zantinge (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers