Tabel: Bronnen bij cijfers over slapen
Bron Indicator op VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Gezondheidsenquête  Problemen met slapen Nederlanders van 12 jaar en ouder Gezondheidsenquête 
Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children) Nederland Slaapduur, slaapkwaliteit Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs HBSC op ZorggegevensHBSC Nederland 
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs Slaapproblemen Studenten van het HBO en WO Deelrapport Monitor Studenten over mentale gezondheid
Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study  Vaker dan één keer per week problemen met in slaap vallen Europese scholieren van 15 jaar HBSC NederlandHBSC internationaal

Rapport ‘Schermgebruik en blauwlicht’

Informatie over de relatie tussen schermgebruik en slaap is afkomstig uit RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport ‘Schermgebruik en blauwlicht. Omvang van blootstelling en relatie met slaap’ ( van Kerkhof et al. 2017 van Kerkhof, L. W. M., Vlaanderen, J. J., Berkhout, A. J. C., Dollé, M. E. T., Vermeulen, R. C. H., van Steeg, H., Schermgebruik en blauw licht : Omvang van blootstelling en relatie met slaap, Bilthoven (2017) ). Voor de analyses over schermgebruik en slaap zijn gegevens uit twee Nederlandse cohorten gebruikt: EPIC-NL en AMIGO.

Slaapduur is de gemiddelde zelf-gerapporteerde duur van de slaap in de afgelopen vier weken.
Slaapkwaliteit is gemeten met de slaapprobleemindex (Sleep problem index II), die is samengesteld uit negen vragen die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde vragenlijst ( Smith & Wegener 2003 Smith, M.T., Wegener, S. T., The Insomnia Severity Index, Medical Outcomes Study (MOS) Sleep Scale, Pittsburgh Sleep Diary (PSD), and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (2003) ). Hierin worden verschillende domeinen van slaapkwaliteit bevraagd: verstoring, adequaatheid, ademhalingsproblemen en slaperigheid overdag.

Effecten van het gebruik van lichtgevende schermen op slaapduur en slaapkwaliteit zijn geanalyseerd met lineaire – en logistische regressiemodellen.