GGD-regio's


Gemeenten


Slaapproblemen per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft gemiddeld 38,1% van de volwassenen van 18 jaar en ouder slaapproblemen ervaren in de afgelopen maand.  Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 34,6 tot 43,4%.  Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Slaapproblemen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 26,0 tot 46,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red.  (RIVM)
  • H. Giesbers, red.  (RIVM)