GGD- en gemeenteniveau

Kaarten Gezondheidsmonitor 2020

Op deze website staat een groot aantal kaarten over gezondheids- en leefstijlindicatoren op basis van Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2020. Deze zijn te vinden via Regionaal in het linkermenu bij de verschillende onderwerpen. Hier staan zowel kaarten op GGD-niveau als op gemeenteniveau.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

2020
De meest recente Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is afgenomen in 2020 (18 jaar en ouder). De Gezondheidsmonitor in 2020 heeft gegevens opgeleverd over 539.902 respondenten, waarvan 532.854 (98,7%) respondenten van de GGD-enquêtes en 7.048 (1,3%) respondenten van de CBS-Gezondheidsenquête. De cijfers van de Gezondheidsmonitor leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Door de grote steekproefomvang is het mogelijk regionale en lokale uitsplitsingen van de gegevens te maken en die in kaarten te laten zien. Met de decentralisaties in het sociaal domein, die de laatste jaren zijn doorgevoerd, hebben gemeenten en gezondheidsorganisaties een toegenomen behoefte aan gegevens over gezondheid en leefstijl op regionaal en lokaal niveau.

2012 en 2016
In 2012 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen' afgenomen. Na opschoning van de gegevens leverde de Gezondheidsmonitor 2012 gegevens over 387.195 volwassenen en ouderen (personen van 19 jaar en ouder), waarvan 376.384 (97,2%) zijn geënquêteerd door de GGD’en en 10.811 (2,8%) door het CBS. In 2016 is voor de tweede keer de Monitor Volwassenen en Ouderen afgenomen. Het totaal aantal respondenten in 2016 is 457.153, hiervan zijn 450.146 (98,5%) respondenten afkomstig van de GGD'en en 7.007 (1,5%) uit de CBS-Gezondheidsenquête.

Meer informatie

Wijkniveau

Kaarten op wijkniveau in VZinfo

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording. De indeling van de wijken en buurten is gebaseerd op de indeling van het CBS van 2020. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Meer informatie