GGD- en gemeenteniveau

Kaarten Corona Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2022

Op deze website staat een groot aantal kaarten op GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regioniveau en gemeenteniveau over gezondheids-, welzijns- en leefstijlindicatoren op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022, GGD’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Deze zijn te vinden via Regionaal in het linkermenu bij de verschillende onderwerpen. Voor enkele onderwerpen zijn kaarten te vinden met gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, die onderwerpen zijn in 2022 niet uitgevraagd.

Indicatoren volwassenen (18 jaar en ouder) 2022 per GGD-regio en gemeente: 

Alcoholgebruik Leefomgeving (2020)
 • Overmatige drinkers 
 • Drinkers volgens richtlijn
 • Geluidhinder
Angststoornissen Mentale gezondheid
 • Hoog risico op angststoornis of depressie
Bewegen Overgewicht
 • Voldoen aan beweegrichtlijnen
 • Wekelijks sporten 
 • Overgewicht 
 • Obesitas 
Chronische aandoeningen en multimorbiditeit Overspannenheid en burn-out 
 • Langdurige ziekten of aandoeningen
 • Stress 
Depressie en andere stemmingsstoornissen  Participatie
 • Suïcidegedachten 
 • Hoog risico op angststoornis of depressie
Eenzaamheid Roken 
 • Eenzaamheid
 • Roken 
Ervaren gezondheid  Slapen
 • Ervaren gezondheid 
 • Slaapproblemen
Functioneringsproblemen (2020) Sociale omgeving
 • Sociale steun
 • Ouderenmishandeling (2020)
Invloed corona  Sociaaleconomische status 
 • Uitgestelde zorg 
 • Invloed corona 
 • Risico op PTSS Posttraumatische stressstoornis (Posttraumatische stressstoornis) 
 • Long-COVID
 • Moeite met rondkomen 

Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022, GGD'en, CBS en RIVM

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

2022

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM en het CBS. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van de Nederlandse bevolking te bevorderen.

In het najaar van 2022 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Deze meting heeft gegevens opgeleverd over bijna 365.000 respondenten van 18 jaar en ouder, waarvan ongeveer 8.000 (2%) respondenten van de CBS-Gezondheidsenquête. Naast de landelijke standaardvragen hebben GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. Deze resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen websites van de GGD’en.

Eerdere metingen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is in 2012 voor de eerste keer door alle GGD’en op dezelfde manier uitgevoerd en wordt sindsdien elke 4 jaar herhaald. In 2012 is data verzameld van bijna 390.000 Nederlanders van 19 jaar en ouder, waarvan bijna 11.000 (2,8%) zijn bevraagd voor de CBS-Gezondheidsenquête. In 2016 is data verzameld van bijna 460.000 Nederlanders van 19 jaar en ouder, waarvan ongeveer 7.000 (1,5%) zijn bevraagd voor de CBS-Gezondheidsenquête. In 2020 is data verzameld van bijna 540.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, waarvan ongeveer 7.000 (1,3%) respondenten zijn bevraagd voor de CBS-Gezondheidsenquête. 

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen versus andere bronnen

Het belang van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is vooral het grote aantal deelnemers waardoor regionale en gemeentecijfers beschikbaar zijn en uitsplitsingen naar veel verschillende subgroepen mogelijk zijn. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen laat ook landelijke referentiecijfers zien om regionale cijfers in perspectief te plaatsen. Op VZinfo worden ook andere landelijke cijfers gepresenteerd over volwassenen en ouderen. Deze cijfers kunnen afwijken van de landelijke referentiecijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Verschillen in dataverzamelingen ontstaan door bijvoorbeeld: het jaar en het seizoen van afname van de vragenlijst, de leeftijd van de respondenten en de precieze formulering van de vragen die zijn gesteld. VZinfo presenteert bij voorkeur cijfers met een jaarlijks/tweejaarlijkse updatefrequentie, zoals die van het CBS en het Trimbos Instituut, zodat trends gepresenteerd kunnen worden.

Meer informatie

Wijkniveau

Kaarten op wijkniveau in VZinfo

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording. De indeling van de wijken en buurten is gebaseerd op de indeling van het CBS van 2020. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Meer informatie