Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

Zuigelingensterfte aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel 1980-2021

Sla de grafiek Sterfte zuigelingen aan aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine, juni 2023; cijfers bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

  • Het absolute aantal sterfgevallen is zichtbaar in de tabelweergave.

Afname zuigelingensterfte aan aangeboren afwijkingen hartvaatstelsel

In 2021 overleden 40 levend geboren kinderen vóór hun eerste verjaardag (zuigelingen) aan een aangeboren afwijking van het hartvaatstelsel. Dit komt overeen met  22 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen. Bijna de helft van de totale sterfte aan aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel treedt op in het eerste levensjaar.
In de periode 1980-2014 is de zuigelingensterfte Aantal overledenen in het eerste levensjaar ongeacht zwangerschapsduur. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen (Aantal overledenen in het eerste levensjaar ongeacht zwangerschapsduur. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen) aan een aangeboren afwijking van het hartvaatstelsel met een factor vijf afgenomen, van ongeveer 100 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen naar ongeveer 20 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen . In de periode 2014-2021 varieerde de sterfte tussen de 20 en 25 gevallen per 100.000 levendgeborenen. In 2007 was een opvallend sterke daling in de sterfte te zien. Sinds dat jaar wordt het structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho) (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)); 20 wekenecho) naar aangeboren afwijkingen aangeboden aan zwangere vrouwen. Doel van het SEO is het prenataal opsporen van structurele aangeboren afwijkingen.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)