Zuigelingensterfte 1950-2022

Sla de grafiek Zuigelingensterfte 1950-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine, augustus 2023)

Zuigelingensterfte sinds 1950 met ruim 87% gedaald

De sterfte van kinderen in het eerste levensjaar (zuigelingensterfte Aantal overledenen in het eerste levensjaar ongeacht zwangerschapsduur. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen (Aantal overledenen in het eerste levensjaar ongeacht zwangerschapsduur. Deze sterftemaat wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen)) is in de periode 1950-2015 voor zowel  jongens als meisjes met ruim 87% gedaald. Na 2015 lijkt aan deze daling een eind te zijn gekomen. In alle kalenderjaren vanaf 1950 overleden per 1.000 levengeborenen meer nuljarige jongens dan meisjes.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)