Zuigelingensterfte 1950-2021

Sla de grafiek Zuigelingensterfte 1950-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine, juni 2023)

Zuigelingensterfte sinds 1950 met ruim 87% gedaald

De sterfte van kinderen in het eerste levensjaar (zuigelingensterfte Aantal overledenen in het eerste levensjaar (som van neonatale en post-neonatale sterfte). Deze wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. (Aantal overledenen in het eerste levensjaar (som van neonatale en post-neonatale sterfte). Deze wordt uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen.)) is in de periode 1950-2015 voor zowel  jongens als meisjes met ruim 87% gedaald. Na 2015 lijkt aan deze daling een eind te zijn gekomen. In alle kalenderjaren vanaf 1950 overleden per 1.000 levengeborenen meer nuljarige jongens dan meisjes.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)