Sterfte nuljarigen sinds 1950 met ongeveer 85% gedaald

De sterfte per 100.000 nuljarigen is in de periode 1950-2007 voor zowel  jongens als meisjes met ongeveer 85% gedaald, vanaf 2007 is de sterfte gestabiliseerd. In alle jaren overleden per 100.000 nuljarigen meer nuljarige jongens dan meisjes.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)