Van alle zwangeren neemt 86% deel aan de 20 wekenecho

In 2021 nam 85,7% van alle zwangere vrouwen deel aan de 20 wekenecho. De 20 wekenecho wordt ook wel tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho) (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)) (structureel echoscopisch onderzoek) genoemd. De 20 wekenecho is gericht op het opsporen van lichamelijke afwijkingen van de foetus (zoals hart- en nierafwijkingen en neurale buisdefecten). Wanneer geen 20 wekenecho is uitgevoerd, is mogelijk een medische indicatie gegeven voor het verrichten van een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO), heeft een miskraam plaatsgevonden, of de zwangere heeft afgezien van een 20 wekenecho (Atsma & Liefers 2023Atsma, F., Liefers, J., Professionalsmonitor 2021. Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en lichamelijke afwijkingen, Nijmegen (2023)).


Bij ruim 4% vermoeden op afwijking bij 20 wekenecho

In 2021 werd bij 4,3% (6.631) van de uitgevoerde 20 wekenecho’s een vermoeden op een lichamelijke afwijking gevonden. Een zwangere krijgt in dat geval vervolgonderzoek aangeboden na de 20 wekenecho. Dit vervolgonderzoek start met een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO). In 2021 vond, na een afwijkende uitkomst van de 20 wekenecho, in 77% van de zwangerschappen een GUO plaats. Bij 46% van de zwangeren met een vermoeden op een aangeboren afwijking werd dit bij de GUO bevestigd (Atsma & Liefers 2023Atsma, F., Liefers, J., Professionalsmonitor 2021. Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en lichamelijke afwijkingen, Nijmegen (2023)). 

Tabel: Uitkomsten tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho) (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)) 2021

 

Aantal

Percentage

Vermoeden op lichamelijke afwijking

6.631

4,3

Bron: Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en SEO

  • Noemer is aantal zwangerschappen met tweede trimester SEO, exclusief herhalings- en vervolgonderzoeken, met bekende uitslag.

  • J. Wieringa (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • W. Koster (RIVM)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)