In het kort

  • Er zijn in Nederland 25 GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio's

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdgezondheidszorg