Nederland telt 342 gemeenten

In de loop der jaren zijn veel gemeenten samengevoegd. Bij de aanvaarding van de gemeentewet in 1851 waren er 1.209 gemeenten. Op 1 januari 2024 is het aantal gemeenten gelijk gebleven aan 2023. Het aantal gemeenten in Nederland blijft hiermee 342 op deze datum (CBS, 2023).

Door herindeling steeds minder kleine gemeenten

De grote golf van samenvoegingen, herindelingen en grenswijzigingen van gemeenten begon pas een aantal decennia geleden. Door herindelingen daalt het aantal kleine gemeenten. Vooral het aantal gemeenten met minder dan 25.000 inwoners is sterk afgenomen. Sinds 2019 zijn er meer gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners dan met minder dan 25.000 inwoners. Door alle samenvoegingen is ook de gemeentelijke oppervlakte sterk vergroot. 

Meer informatie

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)