Percentage van de collectieve uitgaven dat wordt besteed aan zorg

Indicatorwaarde

Percentage

21,5

Verslagjaar: 2023

Trend

3-jarige trend 
2021   
2023

Stabiele trend; niet getoetst er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (er is geen statistische toets uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is het wenselijk het aandeel van de totale collectieve uitgaven dat wordt besteed aan de zorg te beperken. Een te grote stijging kan leiden tot verdringing van overige collectieve uitgaven zoals onderwijs. Een lager percentage is vanuit dit perspectief beter.

Deze indicator is berekend door het CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau) en gebaseerd op de Zorgrekeningen van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De Zorgrekeningen beschrijft alle (directe) maatschappelijke uitgaven aan gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt, evenals activiteiten van beleidsmatige, beheers- en verzekeringsactiviteiten op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De CPB-definitie is minus de uitgaven in de kinderopvang.

Een internationale vergelijking voor collectieve zorguitgaven maken is complex. Wat in het ene land als collectieve uitgaven wordt beschouwd, kan in een ander land privaat zijn. Door  verschillen in definities wijkt het Nederlandse CPB-cijfer af van het Nederlandse OECD cijfer. 

Verantwoordingstabel Percentage van de collectieve uitgaven dat wordt besteed aan zorg

 

Toelichting

Berekening

Teller: totale collectieve zorguitgaven
Noemer: totale (bruto) collectieve uitgaven

Toelichting bij de referentiewaarde

Bij deze indicator wordt geen referentiewaarde gegeven, omdat deze indicator niet verwijst naar een beter of slechter presterend zorgsysteem. 

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)