Sterfte aan schizofrenie onderschat in doodsoorzakenstatistiek

In 2020 overleden 53 mensen met schizofrenie als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code F20). Hiervan waren 29 man en 24 vrouw (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek; voorlopige cijfers). Schizofrenie heeft een grotere invloed op de sterftekans dan deze cijfers doen vermoeden. Dit komt omdat het verband tussen de doodsoorzaak en schizofrenie moeilijk te stellen is. Zo is in de sterftecijfers het aantal gevallen van zelfdoding als gevolg van schizofrenie niet meegenomen. In internationale studies is gevonden dat tussen de 9-13% van de mensen met schizofrenie zich suïcideert. Ten opzichte van de algemene bevolking ligt dit percentage 20 tot 50 keer hoger (van Alphen et al. 2012van Alphen, C., Ammeraal, M., Blanke, C., Boonstra, N., Boumans, H., Bruggeman, R., Dekker, F. L., van Duin, D., van Ewijk, W. M., Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Castelein, S., Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie, Utrecht (2012)Pinikahana et al. 2003Pinikahana, J, Happell, B, Keks, NA., Suicide and schizophrenia: a review of literature for the decade (1990-1999) and implications for mental health nursing. (2003)). 

Mensen met schizofrenie leven 20-25 jaar minder lang 

De levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) van mensen met schizofrenie ligt ongeveer 20-25 jaar lager dan de levensverwachting van de algemene bevolking. De belangrijkste verklaring hiervoor is de twee tot drie keer zo grote kans op hart- en vaatziekten bij mensen met schizofrenie. Dit hogere risico hangt samen met zowel leefstijl (bijvoorbeeld roken, inactiviteit en voeding) als de behandeling met antipsychotica. Mensen met schizofrenie hebben ook vaker last van metabole problemen, die kunnen bijdragen aan een lagere levensverwachting. Vanwege het verhoogde risico op gezondheidsproblemen onder mensen met schizofrenie, is het belangrijk om vanuit de specialistische behandeling samen te werken met de huisarts (van Alphen et al. 2012van Alphen, C., Ammeraal, M., Blanke, C., Boonstra, N., Boumans, H., Bruggeman, R., Dekker, F. L., van Duin, D., van Ewijk, W. M., Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Castelein, S., Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie, Utrecht (2012)Tiihonen et al. 2009Tiihonen, J, Lönnqvist, J, Wahlbeck, K, Klaukka, T, Niskanen, L, Tanskanen, A, Haukka, J, 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study) (2009)Kahn et al. 2015Kahn, R. S., Sommer, IE., Murray, RM., Meyer-Lindenberg, A, Weinberger, DR., Cannon, TD., O'Donovan, M, Correll, CU., Kane, JM., Os, J, Insel, TR., Schizophrenia (2015)de Hert et al. 2011de Hert, M, Correll, CU., Bobes, J, Cetkovich-Bakmas, M, Cohen, D., Asai, I, Detraux, J, Gautam, S, Möller, H, Ndetei, DM., Newcomer, JW., Uwakwe, R, Leucht, S, Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care. (2011)Veling et al. 2017Veling, W., Bak, M., Boonstra, N., Castelein, S., Gaag, M., Gijsman, H., van Gool, R., Kleiwegt, H., Lansen, M., de Pater, M., Pijnenborg, M., Rosema, B. S., Sommer, I., van Weeghel, J., van Veelen, N., Zorgstandaard Psychose, Utrecht (2017)).  

Meer informatie 

  • F.L. Hakstege (RIVM)
  • N. Boonstra (NHL Non-Hodgkin lymfomen (Non-Hodgkin lymfomen) Hogeschool)
  • A.M. Gommer (RIVM)