Zorguitgaven schizofrenie

Sla de grafiek Zorguitgaven schizofrenie naar sector 2019 over en ga naar de datatabel
  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: F20

1,4 miljard euro voor zorg aan mensen met schizofrenie

Totale zorguitgaven voor schizofrenie waren 1,4 miljard euro in 2019. Dit is 1,5% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg in Nederland. Dit percentage is een ondergrens, aangezien een aanzienlijk deel van de kosten binnen de psychische stoornissen niet direct aan een diagnosegroep kon worden toegeschreven. In de zorg voor schizofrenie wordt het meeste geld (92%) uitgegeven in de sector geestelijke gezondheidszorg. 


Zorguitgaven schizofrenie naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven schizofrenie naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel
  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: F20

Hogere zorguitgaven schizofrenie voor mannen

In 2019 ging van de totale zorguitgaven voor schizofrenie 68% naar mannen en 32% naar vrouwen. In de leeftijdsgroep 20- tot 50-jarigen zijn de meeste zorguitgaven voor schizofrenie gemaakt. Totale zorguitgaven voor schizofrenie waren 1,4 miljard in 2019.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)