Problematisch socialemediagebruik en gamen scholieren

Sla de grafiek Problematisch socialemediagebruik en gamen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

  • Problematisch socialemediagebruik  en gamen zijn beiden vastgesteld aan de hand van negen stellingen over verslaving aan sociale media of gamen,  zie Boer et al. 2022Boer, M., Dorsselaer, S., de Looze, M., de Roos, S., Brons, H., van den Eijnden, R., Monshouwer, K, Huijnk, W., ter Bogt, T., Vollebergh, W., Stevens, G., HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2022).
  • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Problematisch socialemediagebruik vaker bij meisjes

Bij scholieren van 12 tot en met 16 jaar in  het voortgezet onderwijs is 5,3% een problematisch gebruiker van sociale media en 3,4% een problematisch gamer. Bij problematisch gebruik van socialemediagebruik en gamen zijn er symptomen van verslaving. Meisjes zijn vaker problematische gebruikers van sociale media, terwijl jongens vaker problematisch gamen. Problematisch socialemediagebruik komt meer dan twee keer zo vaak voor bij vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)-b-leerlingen als bij vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)-leerlingen (niet in grafiek, zie Boer et al. 2022Boer, M., Dorsselaer, S., de Looze, M., de Roos, S., Brons, H., van den Eijnden, R., Monshouwer, K, Huijnk, W., ter Bogt, T., Vollebergh, W., Stevens, G., HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2022)). Er zijn geen significante verschillen in problematisch gamen tussen scholieren van verschillende schoolniveaus. 


Risicovol gamen studenten

Sla de grafiek Risicovol gamen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijsRIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Trimbos-instituut en GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland

Onder studenten meer risicovol gamen bij mannen dan bij vrouwen

In 2021 kwam risicovol gamen voor bij 4,7% van de hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs)- en wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)-studenten, bij mannen meer dan vrouwen (8,5% versus 1,4%). Studenten met risicovol gamegedrag hebben aangegeven dat het gamen problemen oplevert (Dopmeijer et al. 2022Dopmeijer, Nuijen, Busch, Tak, van Hasselt, N., Verweij, Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport 2: Middelengebruik, Bilthoven (2022)). Bij de leeftijdsgroep van 26 tot en met 29 jaar kwam dit het meest voor. Studenten zijn ondervraagd tijdens de coronacrisis; dit kan invloed hebben op de antwoorden. 


  • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
  • E.M. Zantinge, red.  (RIVM)