Risico op problematisch gebruik sociale media (obv 7 items, verzwaard) in 2 klassen

Het risico op problematisch gebruik van sociale media is gemeten met de verkorte versie van de Compulsive Internet Use Scale (CIUS) van het IVO, waarin het woord “internet”  is vervangen door “sociale media”. De verkorte CIUS lijst van het IVO is gebaseerd op 6 items die 6 componenten meet (respectievelijk controleverlies, sociaal conflict, preoccupatie, terugval, conflict en coping) op een 5-puntsschaal. Voor dit onderzoek is hier een 7e item uit de oorspronkelijke lange lijst aan toegevoegd: een item over slaaptekort als gevolg van social media. Ook is de indicator verzwaard door te stellen dat er positief (vaker dan 'soms') gescoord moet worden op het huiswerk-item en/of het slaap-item. Op basis van de items wordt een gemiddelde score berekend van 0 t/m 4, een score van 2 t/m 4 betekent een risico op problematisch gebruik van sociale media.


SBGMK3S2: Risico op problematisch gamen (obv 7 items, verzwaard) in 2 klassen

Het risico op problematisch gamen is gemeten met de Video game Addiction Test (VAT) van het IVO. Dit is dezelfde lijst als de verkorte Compulsive Internet Use Scale (CIUS), maar dan toegepast op gamen in plaats van internetten. De VAT lijst van het IVO is gebaseerd op 6 items die 6 componenten meet (respectievelijk controleverlies, sociaal conflict, preoccupatie, terugval, conflict en coping) op een 5-puntsschaal. Voor dit onderzoek is hier een 7e item uit de oorspronkelijke lange lijst aan toegevoegd: een item over slaaptekort als gevolg van gamen. Ook is de indicator verzwaard door te stellen dat er positief (vaker dan 'soms') gescoord moet worden op het huiswerk-item en/of het slaap-item. Op basis van de items wordt een gemiddelde score berekend van 0 t/m 4, een score van 2 t/m 4 betekent een risico op problematisch gamen.