Gemiddelde wachttijden diagnostiek

Sla de grafiek Gemiddelde wachttijden diagnostiek over en ga naar de datatabel

Bron: NZa

  • Wachttijden betreffen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.
  • De wachttijden van augustus 2020 t/m juni 2021 zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Gemiddelde wachttijd diagnostiek

De grafiek toont de gemiddelde wachttijden diagnostiek van zorgaanbieders van medisch specialistische zorg (msz) voor mei 2021. De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

Deze berekening van het gemiddelde is in twee stappen tot stand gekomen:

  1. Per instelling en specialisme wordt de gemiddelde wachttijd berekend over alle locaties van de instelling waar de diagnostische techniek geleverd wordt.
  2. De gemiddelde wachttijden van alle instellingen worden vervolgens gebruikt om het landelijk gemiddelde per diagnostische techniek te berekenen.

Treeknormen zijn maximaal aanvaardbare wachttijden

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd. Voor de polikliniekwachttijden in de grafiek geldt een Treeknorm van 4 weken.


Gemiddelde wachttijden diagnostiek per provincie

Gemiddelde wachttijd diagnostiek per provincie

De grafiek toont per provincie de gemiddelde wachttijden diagnostiek van zorgaanbieders van medisch specialistische zorg (msz) voor juli 2021. De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

Deze berekening van het gemiddelde is in twee stappen tot stand gekomen:

  1. Per instelling wordt de gemiddelde wachttijd berekend over alle locaties van de instelling in de provincie waar de diagnostische techniek aangeboden wordt. Bij instellingen die locaties in meerdere provincies hebben wordt het provinciale instellingsgemiddelde gebaseerd op de locaties van de instelling in de betreffende provincie.
  2. De gemiddelde wachttijden van instellingen per provincie worden vervolgens gebruikt om het gemiddelde voor de provincie per diagnostische techniek te berekenen.

Zorgaanbieders van msz verplicht wachttijden beschikbaar te stellen

Sinds 1 augustus 2018 is een nieuwe regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg van kracht (NR/REG-1823a). Nieuw in deze regeling is de wijze van publicatie van wachttijden en de verplichting om patiënten te wijzen op zorgbemiddeling door hun zorgverzekeraar in het geval iemand niet binnen de Treeknorm terecht kan bij de betreffende zorgaanbieder.  

Covid-19

In 2020 zijn door de Covid-19-crisis in april en mei minder wachttijden aangeleverd (30% minder in april, 35% minder in mei). In juni stabiliseert het weer, vanaf juli zijn de aanleveringen weer ongeveer op het oude niveau. Ook zijn de wel aangeleverde wachttijden mogelijk verstoord door de Coronacrisis.De wachttijd voor een polikliniekbezoek is volgens de regeling (NR/REG-1823a) de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Lege agenda’s door het afzeggen of verplaatsen van polikliniekbezoeken hebben dus invloed op de hier berekende gemiddelden vanaf mei 2020.

Meer informatie

  • Voor de wachttijden op ziekenhuisniveau verwijzen wij naar de websites van de ziekenhuizen

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))