Gemiddelde registratieduur is langst voor niertransplantatie

De gemiddelde registratieduur (wachtduur op de wachtlijst) van patiënten die in 2020 een postmortaal orgaan getransplanteerd kregen, varieert sterk naar orgaan. Dit was ook het geval in voorgaande jaren. De gemiddelde registratieduur voor een pancreastransplantatie is het langst (3,1 jaar) en voor levertransplantatie het kortst (0,4 jaar). Ten opzichte van 2004 is de registratieduur voor mensen die wachten op een transplantatie van een nier afgenomen met ruim 48%. Deze daling heeft vooral te maken met een toename van het aantal levende nierdonaties. Ook de registratieduur van nier met pancreas en alleen lever is korter geworden. Bij long- en pancreastransplantaties zien we juist een toename van de registratieduur.  De registratieduur voor een harttransplantatie is in de periode 2004-2019 verviervoudigd, maar laat in 2020 weer een daling zien (NTS 2021NTS, Cijferoverzicht 2020 Donatie, wachtlijst en transplantatie van organen en weefsels in Nederland, Leiden (2021)).

Meer informatie


Aantal orgaantransplantaties en aantal actief wachtenden 2016-2020

Sla de grafiek Orgaantransplantaties en aantal actief wachtenden 2004-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie

  • Aantal wachtenden op 31 december van het jaar
  • Nier inclusief nier met pancreas en nier met lever
  • Lever inclusief lever met long en lever met pancreas
  • Hart inclusief hart met long
  • Totaal inclusief dunne darm

Aantal wachtenden op een orgaantransplantatie toegenomen

Op 31 december 2020 wachtten 1.257 mensen op een donororgaan, op 31 december 2016 waren dat er 1.071 (NTS 2021NTS, Cijferoverzicht 2020 Donatie, wachtlijst en transplantatie van organen en weefsels in Nederland, Leiden (2021)). Dit komt neer op een toename van 17%. Het gaat om actief wachtenden: patiënten die goedgekeurd zijn door een transplantatiecentrum.  Ondanks de COVID-19-pandemie is de actieve wachtlijst voor orgaantransplantatie in in de periode 2019-2020 stabiel gebleven (NTS). Op 31 december 2019 stonder er 1.271 mensen op de wachtlijst. Het aantal mensen dat wacht op een orgaantransplantatie verschilt per orgaan. De grootste groep wachtenden op een nieuw orgaan zijn de nierpatiënten. Op 31 december 2020 stonden er 828 mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier.

Afname aantal transplantaties door COVID-19-pandemie

Door de COVID-19-pandemie is er een lichte daling (5%) te zien in het aantal transplantaties na overlijden in 2020 (734) in vergelijking met 2019 (770). Bij nier- en levertransplantaties door levende donoren gaat het om een afname van 25% (in 2020: 390, in 2019: 523) (NTS).

Meer informatie