Kosten werkgerelateerd verzuim naar aandoening

Sla de grafiek Kosten werkgerelateerd verzuim naar aandoening 2017/2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Arbobalans, 2020

  • Er is gebruik gemaakt van de looncijfers uit 2017 en 2018. Er worden twee jaren gebruikt om een stabielere schatting te kunnen maken. 

Kosten werkgerelateerd verzuim 6 miljard euro

De geschatte kosten van loondoorbetaling aan werknemers die verzuimen, bedragen in totaal jaarlijks 13,3 miljard euro in 2017/2018. Van deze kosten komt 6,1 miljard euro door werkgerelateerd verzuim. Door de gemiddeld lange duur van verzuim door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt 64% van de werkgerelateerde verzuimkosten door (PSA) veroorzaakt. Fysieke arbeidsbelasting, zoals zwaar werk of langdurig dezelfde handelingen verrichten, veroorzaakt 20% van de verzuimkosten. Er is gebruik gemaakt van looncijfers uit zowel 2017 en 2018 om een stabielere schatting te kunnen maken (Arbobalans, 2020).

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)