Ziekteverzuim het laagst in de landbouw, bosbouw en visserij

In 2019 was het ziekteverzuimpercentage De belangrijkste maat om ziekteverzuim te meten is het verzuimpercentage. Om dit te berekenen wordt het aantal verzuimdagen per jaar gemeten en vervolgens gedeeld ofwel door het aantal werkdagen per jaar ofwel door het aantal kalenderdagen per jaar (Zie: verantwoording > definities > maten om… (De belangrijkste maat om ziekteverzuim te meten is het verzuimpercentage. Om dit te berekenen wordt het aantal verzuimdagen per jaar gemeten en vervolgens gedeeld ofwel door het aantal werkdagen per jaar ofwel door het aantal kalenderdagen per jaar (Zie: verantwoording > definities > maten om…) gemiddeld 4,4% voor alle bedrijfssectoren samen, maar er zitten veel verschillen in ziekteverzuimpercentage tussen de bedrijfssectoren. Ook varieert het ziekteverzuimpercentage binnen bedrijfssectoren naar gelang de leeftijd, geslacht en functie. In 2019 was in drie sectoren het ziekteverzuimpercentage 5,5% of hoger: waterbedrijven en afvalbeheer, gezondheids- en welzijnszorg en openbaar bestuur en overheidsdiensten. Het ziekteverzuimpercentage was het laagst in de bedrijfssector landbouw, bosbouw en visserij (2,6%). In de financiële dienstverlening en in de horeca lag het ziekteverzuimpercentage ook onder de 3% (Enquête Ziekteverzuim (CBS)). Verzuimgevallen die volgens werknemers (deels) werkgerelateerd zijn, komen vaker voor in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en de industrie. Een van de belangrijkste redenen om te verzuimen als gevolg van werk is vanwege psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat hierbij om werkdruk, werkstress, of conflicten op het werk met collega's of klanten (NEA).

Meer informatie


Hoger verzuim in grote bedrijven

In de periode 1996 t/m 2019 lag het gemiddelde ziekteverzuimpercentage De belangrijkste maat om ziekteverzuim te meten is het verzuimpercentage. Om dit te berekenen wordt het aantal verzuimdagen per jaar gemeten en vervolgens gedeeld ofwel door het aantal werkdagen per jaar ofwel door het aantal kalenderdagen per jaar (Zie: verantwoording > definities > maten om… (De belangrijkste maat om ziekteverzuim te meten is het verzuimpercentage. Om dit te berekenen wordt het aantal verzuimdagen per jaar gemeten en vervolgens gedeeld ofwel door het aantal werkdagen per jaar ofwel door het aantal kalenderdagen per jaar (Zie: verantwoording > definities > maten om…) tussen de 3,8% en 5,5%. Voor bedrijven met meer dan 100 werkzame personen lag dit percentage gemiddeld een stuk hoger: tussen de 4,6% en 7,2%. Van 2002 t/m 2004 daalde het totale ziekteverzuimpercentage sterk, waarschijnlijk door de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Na een stabiele fase is van 2011 tot 2015 het ziekteverzuimpercentage verder gedaald tot 3,8%. Dit houdt mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maakten om het behoud van hun baan. Sindsdien stijgt het ziekteverzuimpercentage weer licht. Deze trends zijn te zien in zowel grote, middelgrote als kleine bedrijven (CBS Statline).   

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)