Percentage werknemers dat verzuimde

Sla de grafiek Percentage werknemers dat verzuimde 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)/TNO)

Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.

Bijna 58% van de werknemers verzuimde in 2022

In 2022 gaf 57,6% van de Nederlandse werknemers aan het afgelopen jaar afwezig te zijn geweest op het werk om gezondheidsredenen.  Griep of verkoudheid waren voor 64% van de mensen die verzuimden de aanleiding voor de meest recente ziekmelding. Van de overige verzuimklachten werden psychische klachten, overspannenheid en burn-out het vaakst genoemd (7% van de verzuimers). Het percentage mannen dat verzuimde lag lager (54,1%) dan het percentage vrouwen (61,3%). In de leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar was het aandeel werknemers dat verzuimde het hoogst (NEA). Indien iemand langdurig ziek is (104 weken), komt hij of zij in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (zie onderwerp arbeidsongeschiktheid).


Aandeel werknemers dat verzuimde

Sla de grafiek Percentage werknemers dat verzuimde 2005-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)/TNO)

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022.

Percentage werknemers dat verzuimt daalde tot 2021, waarna het steeg

Het aandeel werknemers dat per jaar verzuimt, daalde in de periode 2005-2021 bij zowel mannen als vrouwen. In 2022 steeg het verzuim onder werknemers, maar dit heeft mogelijk te maken met een veranderde berekening van de cijfers. In 2005 verzuimde 54% van de werknemers en in 2019 was dat 46,8% van de werknemers. De trend over de periode 2005-2022 loopt voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Het percentage vrouwen dat verzuimde in deze periode ligt wel hoger dan voor mannen. In 2005 verzuimde 51% van de mannen en 57,6% van de vrouwen; in 2022 was dit 54,1% van de mannen en 61,3% van de vrouwen.


  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)