ADHD-achtige symptomen bij kinderen 2021

Sla de grafiek ADHD-achtige symptomen bij kinderen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête, gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

2,6% van kinderen heeft ADHD-achtige symptomen

Bij 2,6% van de kinderen van 2 tot en met 11 jaar rapporteerden de ouders dat er sprake was van ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))-achtige symptomen (niet in grafiek). De prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) bij jongens (4,1%) is hoger dan bij meisjes (1,0%). De prevalentie neemt toe met de leeftijd. Deze gegevens zijn afkomstig van de CBS-Gezondheidsenquête, waarbij aan ouders vragen over het gedrag van hun kind zijn voorgelegd.


Trend ADHD-achtige symptomen bij kinderen 2014-2021

Sla de grafiek Trend ADHD-achtige symptomen bij kinderen 2014-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête, gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021
  • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid en leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

ADHD-achtige symptomen bij kinderen toegenomen

Tussen 2014 en 2021 nam het percentage jongens van 2 tot en met 11 jaar met ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))-achtige symptomen toe, al zijn er ook schommelingen. Bij meisjes van 2 tot en met 11 jaar is over deze periode geen significante toename of afname zichtbaar in ADHD-achtige symptomen. De gegevens zijn afkomstig van de CBS-Gezondheidsenquête, waarbij aan ouders vragen over het gedrag van hun kind zijn voorgelegd.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Hendriks (RIVM)
  • R. Gijsen (RIVM)