Zorguitgaven ADHD naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven ADHD naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code F90

Zorguitgaven voor ADHD 267 miljoen in 2017

De zorguitgaven voor ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) waren 266,8 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 1,1% van de totale zorguitgaven voor psychische stoornissen en 0,3% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor ADHD werd het grootste deel besteed aan geestelijke gezondheidszorg (65%), gevolgd door ziekenhuiszorg (15%) en genees- en hulpmiddelen (14%). 

Meer informatie


Zorguitgaven ADHD 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven ADHD naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code F90

Zorguitgaven ADHD vooral op jonge leeftijd

Ruim 61% van de zorguitgaven voor ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) worden gemaakt op jongere leeftijd van 5 tot en met 19 jaar. Na het 75e levensjaar worden er nauwelijks nog zorguitgaven gemaakt voor ADHD. De zorguitgaven zijn veel hoger voor mannen (70%) dan voor vrouwen (30%). De verdeling van zorguitgaven komt overeen met de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. van ADHD. De zorguitgaven voor ADHD waren 266,8 miljoen euro in 2017. 

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)