Zorguitgaven ADHD en overige gedragsstoornissen naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven ADHD en overige gedragsstoornissen naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: F90 en F91

Zorguitgaven 198 miljoen in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde uitgaven van zorg voor ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit)) en overige gedragsstoornissen197,5 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,7% van de totale zorguitgaven voor psychische stoornissen en 0,2% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor ADHD en overige gedragsstoornissen werd het grootste deel besteed aan geestelijke gezondheidszorg (58%, 115 miljoen euro), gevolgd door genees- en hulpmiddelen (28%, 55 miljoen euro) en eerstelijnszorg (8%, 15 miljoen euro). 


Zorguitgaven ADHD en overige gedragsstoornissen naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven ADHD en overige gedragsstoornissen naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: F90 en F91

Zorguitgaven vooral onder 45 jaar

Ruim 82% van de zorguitgaven voor ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit)) en overige gedragsstoornissen worden gemaakt bij 10 t/m 44-jarigen. Vanaf 75 jaar wordt er nauwelijks nog zorguitgaven gemaakt voor ADHD en overige gedragsstoornissen. De zorguitgaven zijn veel hoger voor mannen (66%) dan voor vrouwen (34%).


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)